Anežka Bernauerová byla tak krásná, že Albrechta doslova uhranula. Nějaký čas byla jeho milenkou, po krátkou dobu dokonce i tajnou manželkou. Jenže za krásu a nerovné sňatky se ve středověku muselo zaplatit. A Anežka byla nepohodlná pro více věcí. Jednak její tchán nesnesl pomyšlení na neurozeného dědice, jednak celá rodina nepřijala chudou dívku ani coby milenku bavorského vévody. Nejdůležitější bylo, že neobstála u mnichovského dvora.

Zdroj: Youtube

Kráska v lázních

Anežka Bernauerová oplývala pravou německou krásou – a to v tom nejlepším slova smyslu. Měla nádherné blond vlasy, modré oči a jemný obličej.

Anežka, německy Agnes Bernauer, se narodila v roce 1410, zřejmě u Augsburgu. Ač o jejím životě není moc známo, kromě její nespravedlivé smrti, je jisté, že byla milenkou a dokonce první manželkou vévody Albrechta III. Narodila se do rodiny lazebníka Kašpara Bernauera, po němž poté živnost převzala a stala se lazebnicí. Její otec ji velmi miloval a zajistil ji na tehdejší dobu i dobrý základ – naučil ji číst a psát, což bylo u žen v té době naprosto neobvyklé.

V té době všechny klienty její krása doslova uhranula, a ještě více ve spojení s její profesí. Představte si křehkou krásku, jak přináší lázeňským hostům vědra s horkou vodou a svůdně a s jistotou je vlévá do vany, když připravuje koupele.

Z chudoby do Mnichova coby členka rodiny

Ve své profesi se Anežka setkávala s mnoha muži, ale toho soudového ji život přihrál do cesty v jejím rodném městě, když na turnaj v Augsburgu přijel sám bavorský vévoda Albrecht III. Byla to doslova láska na první pohled, a ač Albrech věděl, že s jeho volbou rodina nebude nikdy souhlasit, odmítl se své lásky vzdát. Dokonce si odvezl Anežku i s sebou do Mnichova.

A co víc – a to bylo na tu dobu skutečně až drzé a naprosto proti všem šlechtickým manýrům – nechal Anežku zapsat na daňovou listinu coby členku jeho rodiny! Neexistují sice stoprocentní důkazy, ale je více než pravděpodobné, že zápisy hovoří právě o Anežce Bernauerové.

Aš se Anežka snažila na dvoře uspět, jak mohla, dokonce se zapojila i do honu na loupeživého barona Münnhausera, nic nebylo posuzováno objektivně. Podle dvorské etikety neobstála a „dámou“ se nikdy nestala.

Problémy s „tchánem“

Samozřejmě se jejich vztah potýkal s mnoha problémy, jelikož Albrechtova rodina chudou dívku nikdy nepřijala a bylo pro ni nemyslitelné, aby se pohybovala po mnichovském dvoře. Nejhůře celou situaci nesl Albrechtův otec Arnošt, který vyvolával na syna opravdu nepatřičný nátlak. Nejvíce se obával toho, že by Albrecht III. mohl s Anežkou zplodit dědice jeho panství, který by po matce byl z chudých poměrů.

Arnoštovy obavy nakonec vyústily v to nejstrašnější řešení - rozhodl se krásku nařknout z čarodějnictví utopit v Dunaji jako čarodějnici. Anežku nechal zajmout, když byl její choť na lovu a byl zase o krůček blíž svému děsivému plánu.

Zdroj: Youtube

Děsivá poprava

Přihlížející Anežčině popravě tak byli svědky skutečně neuvěřitelně smutné a brutální události, v níž mladá dávka zápasila o život ve vlnách Dunaje. I když by se jí pravděpodobně podařilo zachránit, nad „popravou“ dohlížel kat, který ji bidlem zase z hladiny vracel zpět pod vodou.
Anežčin život, život tajné Albrechtovy manželky, byl tak násilnou smrtí ukončen 12. října 1435. Zamilovaný manžel se z křivdy a hrůzného činu svého otce nikdy nevzpamatoval, a dokonce s ním chtěl vstoupit do války. Nakonec se ale usmířili a Albrecht si dokonce rok po Anežčině smrti vzal Annu Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbeckou, jejíž původ již rodině vyhovoval. Anežku ale nosil v srdci až do své smrti.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.lifee.cz, www.reflex.cz