O Vikinzích snad není nic, o čem bychom nepsali. Jejich popularita je ale stále tak obrovská, že s každým dalším objevem se znovu rozvíří vody okolo těchto báječných a legendárních mořeplavců, válečníků a pohanů. V době jejich největší slávy a nejintenzivnějších výjezdů do celé Evropy byla jejich hlavním sídlem Anglie. To je i důvodem proto, že zde prakticky na celém jejím území nacházíme četné pozůstatky.

Jak se poklady dostaly na Britské ostrovy?

Vikingové začali útočit na Anglii v roce 793 n. l. a zhruba o 70 let později pak vtrhli i do hrabství Lancashire. Pravdou je, že většina pokladů v této oblasti nalezených byla zakopána do země kolem roku 900 n. l. V té době Vikingové bojovali proti Anglosasům, protože chtěli ovládnout severní Anglii. Každý jeden takový poklad měl v té době hodnotu malého pozemku, velkého stáda ovcí nebo malého stáda koček. Potomci Vikingů dobyli Britské ostrovy v roce 1066 dobyli. Z celého období, kdy však na území pobývali, se zachovaly mnohé stavby a poklady, které po sobě Vikingové zanechali.

Na jeden z těchto pokladů, na ten největší, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Právě v hrabství Lancashire, na zemědělské půdě v Silverdale, byl v roce 2014 nalezen jeden z velkých vikinských pokladů. O co se jedná?

Poklady neměly být pohřbeny navždy

Pravdou je, že Vikingové nepohřbívali své poklady navždy, ale věřili, že si je zase vyzvednou, až se vrátí z bitvy. Jenže Anglosasové byli stateční a přání Vikingů se tak nesplnilo.

Některé z těchto pokladů mají velkou hodnotu. Například ten, který nalezl anglický hledač pokladů Darren Webster. Podařilo se mu pomocí detektoru kovů nalézt olověnou nádobu naplněnou velkým množstvím stříbrných mincí, šperků a doplňků. V zemi byla nádoba více než tisíc let, dokud nebyla v roce 2014 objevena, a to pouhých necelých 50 cm pod zemí!

Co bylo součástí pokladu?

Nejvýznamnějším nálezem, který poklad obsahoval, je záhadná stříbrná konvice, která obsahovala stříbrné náprsní spony z Irska, hedvábí z Istanbulu a také zlaté prsteny a křišťál. Tato stříbrná konvice je zároveň největším nálezem pirátských pokladů v britské historii.

Celkem v ní bylo 100 předmětů, jež byly datovány do 9. nebo 10. století našeho letopočtu.

Z 27 stříbrných mincí, které byly uvnitř nádoby, byla jedna zcela jedinečná a nikdy předtím neviděná. Jméno, které je na ní vyraženo, zřejmě patří neznámému vikinskému vůdci ze severní Anglie, zřejmě slovo Airedeconut na minci představuje skandinávské jméno "Harthacnut".

A proč je tato mince významná? Díky tomu, že má na jedné straně nápis "DNSREX" (DNS představuje Dominus, což znamená Bůh), vyvrací tvrzení, že všichni Vikingové byli kacíři!

Dokazuje, že mnoho Vikingů po usazení v Anglii konvertovalo ke křesťanství.

Na další dokument o vikinských pokladech se podívejte v tomto dokumentu:

Zdroj: Youtube

Slovo Viking pochází ze staroseverského slova "vick", což znamenalo "malý záliv". V 9. století tak Skandinávci označovali své námořní výpravy a podle toho tak začali později lidé nazývat i je. Národ, který v raném středověku přinesl do Evropy nekonečnou paniku, Vikingové. Jejich historie, životní styl a úspěchy, i odlišnosti jejich jednotlivých kmenů jsou pro nás fascinující dosud.

Zdroje:

www.theguardian.com, harreira.com, www.bbc.com