Vědci provedli v Antarktidě experiment s využitím antarktické impulzní přechodové antény (ANITA), přístroje určeného k detekci vysokoenergetických částic. ANITA zjistila zvláštní jev: vysokoenergetické částice známé jako tau neutrina, které jako by vycházely "nahoru" ze Země, což naznačuje možnost, že částice cestují zpět v čase, a svědčí o existenci paralelního vesmíru.

Podívejte se na video, které hovoří o jednom velmi nedávném objevu paralelního vesmíru:

Zdroj: Youtube

 

Jak se k tomu staví vědci?

Ačkoli objev z Antarktidy může znít ohromně, je důležité k němu přistupovat se zdravou dávkou skepse. Řada odborníků z vědecké komunity vyjádřila na základě zjištění ANITA pochybnosti o teorii paralelního vesmíru.

Tvrdí, že existují alternativní vysvětlení, která by měla být důkladně prozkoumána, než se dospěje k tak významnému závěru. Jednou z významných obav skeptiků je možnost systematických chyb v experimentu ANITA nebo v analýze dat, které by mohly vést k nesprávné interpretaci výsledků.

 

Led a zrcadlový efekt

Jedna z konkurenčních teorií předložených kritiky naznačuje, že neobvyklé detekce provedené experimentem ANITA by mohly být způsobeny interakcemi mezi vysokoenergetickými neutriny a samotným antarktickým ledem. Led může vytvářet zrcadlový efekt, který způsobuje, že částice vypadají, jako by přicházely zespodu, a ne shora. Toto vysvětlení spolu s dalšími zpochybňuje hypotézu paralelního vesmíru a zdůrazňuje potřebu dalšího zkoumání a analýzy.

 

Teorie pro a proti

Stojí za zmínku, že experiment ANITA od roku 2016 skutečně zaznamenal anomální jevy, které odporují našemu současnému chápání fyziky. Zejména neutrina zůstávají záhadnými částicemi s dosud ne zcela pochopenými vlastnostmi. Proto panuje mezi vědci všeobecná shoda, že v oblasti fyziky neutrin je stále co poznávat a objevovat. Ačkoli existenci paralelního vesmíru nelze zcela vyloučit, váha důkazů se v současné době přiklání proti této konkrétní teorii.

 

Ačkoli experiment ANITA odhalil matoucí výsledky, vědecká komunita nabádá k opatrnosti při ukvapených závěrech o existenci paralelního vesmíru. Je nezbytné zvážit alternativní vysvětlení a důkladně prozkoumat pozorované anomálie před přijetím takové převratné hypotézy. Pro komplexnější pochopení neobvyklých jevů zjištěných systémem ANITA je nutný další výzkum, pečlivé zkoumání a zkoumání alternativních teorií.

 

Zdroje: nypost.com, www.newscientist.com, www.cnet.com