Hrdá Anna

Něžný krk, který v básních opěvoval Thomas Wyatt, položila Anna Boleynová hrdě na špalek ráno dne 19. května 1536. Na popraviště v Toweru ji doprovodily její věrné společnice. Šla statečně, strach a úzkost, které prožívala v posledních dnech svého života z ní opadly, svou smrt přijala smířená s osudem, bez pocitu lítosti. Ve své poslední chvilce, než jí kat sťal hlavu, dle očitých svědků ještě pronesla: „Ježíši Kriste, svěřuji ti svou duši, Pane, přijmi mou duši.“ A pak se její hlava ze špalku odkutálela…

Víme, že Anna skončila v rukou kata za činy, kterých se nedopustila. Jen prostě nedala králi vytouženého dědice, ale „pouze“ dceru, pozdější královnu Alžbětu I. Její osud zpečetil i potrat začátkem roku 1536, k čemuž mohla přispět i králova nevěra s její dvorní dámou Janou Seymourovou, jak se někteří historikové domnívají, protože ji považovala za zradu. Královna Anna se ale pro Jindřicha stala už před tím těžkým břemenem. Byl zamilovaný do Jany, chtěl se s ní oženit. Co ale s Annou?

Nemilosrdný Jindřich

Kateřina Aragonská, první z Jindřichových žen, panovníkovi také neporodila syna. Tu však na smrt neposlal. Aby se znovu mohl oženit, stačilo mu odloučení od římské katolické církve, založení své vlastní – anglikánské a sňatek anulovat. I manželství s Annou bylo dva dny před její popravou anulované. Ji ale nechal na počátku května uvěznit v Toweru a vystavil ji potupnému soudu, který ji „usvědčil“ z cizoložství se dvěma dvořany a incestu se svým bratrem Jiřím. Aby toho nebylo málo, postaral se i o neuvěřitelnou ostudu při její popravě. Neobtěžoval se totiž ani nechat ji důstojně pohřbít, byť třeba bez patřičných post.

Annina poprava byla pečlivě připravená a promyšlená do posledních detailů, třeba barvy látky, kterou mělo být potažené popraviště. Tím to však skončilo. Když kat připravil anglickou královnu o hlavu, najednou se zjistilo, že pro její tělo není připravená ani rakev, ani místo, kam její ostatky uložit! Řečeno dnešními slovy, prostě „trapas“.

O popravě Anny vypráví následující video:

Zdroj: Youtube

Oddané dvorní dámy

Po popravě se tak o svou paní postaraly čtyři dvorní dámy, které ji doprovázely na její poslední cestě. Aby předešly posmrtnému zneuctění, jedna z nich zabalila její hlavu do bílého plátna a odnesla… Další se postaraly o její tělo. Jak bylo tehdy zvykem při popravách, svlékly ji a její šaty a šperky předaly strážcům Toweru. Její tělo pokryly plátnem. Oddaným dámám se podařilo sehnat alespoň prostou rakev. Anna se do ní sotva vešla, a tak její hlavu vtěsnaly vedle těla. Také musely zařídit její „pohřeb“. Trvalo téměř celý den, než v královské kapli Petra ad Vincula v Toweru služebníci odstranili dlažbu v kněžišti a vykopali mělký hrob pro Annu, někde v místě, kde měl být pohřbený jen o dva dříve popravený její bratr…

Zda tam skutečně Anna Boleynová odpočívá je sporné. Místo ale připomíná pamětní deska, kam lidé dávají květiny.

Zdroje: www.mentalfloss.com, www.tumblr.com, www.heritagedaily.com, onthetudortrail.com