Annu Klévskou zapudil Jindřich VIII. Tvrdil, že je ošklivá

Anna Klévská byla čtvrtou manželkou Jindřicha VIII. Ačkoliv si ji panovník sám vybral, záhy na to se nechal slyšel, že je zklamán. Důvodem byl její vzhled.

Narodila se v Německu roku 1515. V mládí ji zvěčnil na portrét Hans Holbein. Právě díky jeho portrétu se Anna dostala do povědomí svého budoucího manžela. Byla ženou neformálního vzdělání, jež vynikala ve zručnosti karetních her a ručních prací. 

Ačkoliv Anna nebyla příliš vzdělaná, uměla číst a psát, ovšem pouze německy. Její předností byl především vzhled. Na jedné straně ji činil nezapomenutelnou, na straně druhé ji připravil o manželství. Sám francouzský velvyslanec, Charles de Marillac, ji popsal jako ženu vysoké a velmi štíhlé postavy, průměrného vzhledu a velmi jistého a rozhodného výrazu.

Anna ohromila všechny u Jindřichova dvora, svého muže však nikoliv. Jindřich byl jejím vzhledem zcela zklamán. 

Podle dochovaných záznamů se jednoho večera Jindřich spolu s několika dvořany vplížil do místnosti, kde Anna se svými dámami sledovala z okna jednu z tradičních dvorních oslav. Jindřich, zahalen do dlouhého pláště a schován za maskou, Annu políbil. V nevědomí, o koho jde, Jindřicha odstrčila a zaklela.

Dnes by uspěla jako modelka, podívejte se

Způsobilo to prvotní Jindřichovo odcizení. Jeho nechuť k nové manželce se však i nadále stupňovala, především kvůli Annině vysoké postavě a "obyčejnému" vzhledu. Aspoň takovou ji Jindřich viděl. Nakonec to vedlo k ukončení manželství.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Přibližně šest měsíců od Jindřichova oznámení, že se mu manželka nelíbí, byla Anna požádána, aby opustila dvůr. Jen několik dní poté bylo manželství Anny a Jindřicha anulováno.

I přes odpor, který Jindřich VIII. k Anně měl, jeho manželka neodešla s prázdnou. Dostala štědré vyrovnání a titul "králova milovaná sestra". Se svým manželem zůstali přátelé. Anna byla přítomna i korunovace Jindřichovy dcery Marie, která se později stala panovnicí a vystřídala svého otce.

Když se Annin zdravotní stav začal následkem stáří zhoršovat, byla to právě Marie, kdo Anně umožnil žít na panství Chelsea. Tam také roku 1557 Anna zemřela. 

Její pohřeb se konal ve Westminsterském opatství. Přestože byla jedinou manželkou Jindřicha VIII., která ho nepřitahovala, byla nakonec jeho jedinou ženou, která dostala výsadu být pohřbena právě na tomto místě. 

Ačkoliv se Anna Jindřichovi nelíbila, z dnešního pohledu krásná byla. Měla plavé vlasy a tmavé oči a její tvář zdobil všudypřítomný úsměv. Dnes by jistě uspěla jako modelka. 

Zdroje: tudortimes.co.uk, six-the-musical.fandom.com, sellymanormuseum.org.uk