Anna byla nejmladší dcerou Jakuba II. Stuarta a královnou se stala v roce 1702 poté, co její starší sourozenci zemřeli bezdětní. "Ve svých 37 letech byla nesmírně tlustá, v tváři červená a skvrnitá, její mysl sužovaly pochybnosti. Ke korunovaci ji museli přinést na nosítkách," píše se v dobových pramenech.

Protože byla Anna v královské rodině nejmladším dítětem, nikdo nepředpokládal, že by se jednoho dne mohla ujmout trůnu. Dostalo se jí sice slušné anglikánské výchovy, ale během vzdělávání nad ní učitelé zlomili hůl. Anna vykazovala jen průměrnou inteligenci, nezajímalo ji umění ani knihy. Byla zbožnou, nenápadnou a tichou ženou, která postrádala základní vědomosti o vedení státu. Na druhé straně ale vyznávala silné morální hodnoty, s jejichž pomocí se nakonec zapsala do britských dějin jako jedna z nejúspěšnějších panovnic.

"Za své vlády Anna učinila pouze dva významné kroky, které zásadně ovlivnily tok událostí: tím prvním bylo v roce 1702 jmenování hraběte z Marlborough do čela vojenských jednotek, tím druhým bylo v roce 1711 jeho odvolání. Prvním krokem Anna přinesla Anglii řadu bezkonkurenčních vítězství, tím druhým pak zaručila zemi mír," píše americký historik Robert Bucholz s tím, že něco takového se jejím předchůdcům z rodu Stuartů ani Tudorů nikdy nepodařilo.

Za vlády královny Anny navíc v Anglii vzkvétal obchod a finanční sektor; Anna ekonomický rozvoj podpořila jednoduše tím, že respektovala konstituční monarchii a neprosazovala vlastní moc tak, jak se o to snažil její otec. Do porevoluční země tak vnesla až nečekanou stabilitu.

Její osobní život byl však velmi smutný; s manželem, princem Jiřím Dánským, přišla celkem osmnáctkrát do jiného stavu, děti však buď vůbec nedonosila, nebo zemřely krátce po porodu. Jediný přeživší chlapec zemřel v 11 letech. Spekuluje se, že Anna trpěla autoimunitním onemocněním, které jí znemožňovalo donosit zdravého potomka.

Kromě toho královnu trápila dna a extrémní nadváha. Už v době své korunovace nemohla chodit bez opory. Zdravotní obtíže v kombinaci s nesprávnou životosprávou vedly k její předčasné smrti - Anna zemřela v pouhých 49 letech.

"Její rakev byla téměř čtvercového tvaru a mnohem větší než rakev jejího chotě, který byl známým tlouštíkem," zapsal jeden ze svědků královnina pohřbu. "Pohřební kočár s neobvykle velkými a silnými koly táhlo osm koní, do hrobky pak rakev neslo 14 mužů."

Protože Anna Stuartovna nezanechala žádného žijícího potomka, vlády se po její smrti ujal Jiří I., příslušník Hannoverské dynastie.