Nový druh dostal název podle jeho objevitele, Mohameda Ben Mouly, který fosilii našel v roce 2011 v jihovýchodním Maroku.

Podívejme se poznatky, které máme o této mořské příšeře. Asi by nás skutečně dokázala pořádně vyděsit, protože fosilie byla dlouhá asi dva metry a později bylo objasněno, že vyhynulý obr měl dva páry nohou místo jednoho. Navíc měl i filtrační systém, což jej řadí k jinému druhu živočichů, než se vědci původně domnívali. Byl tak zvaným filtrátorem, tedy živočichem, který z vody požírá plankton a další potravu, podobně jako moderní velryby nebo houby. Jiní anomalokarididi z dřívějších období byli naopak dravci, kteří lovili kořist pomocí svých ostnatých hlavových končetin, uvedli vědci.

Na to, jak mořská příšera vypadala, se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Poznatky o pravěkém oceánu

Obří rozměry tohoto živočicha pak ukazují, že oceány měly v té době dostatek planktonu. Podle Javiera Ortegy-Hernandeze, vědeckého pracovníka v oboru paleobiologie na univerzitě v Cambridge ve Velké Británii, jsou nová zjištění fascinující, jelikož ještě před deseti lety by bylo téměř úsměvné si myslet, že téměř 500 milionů let staří členovci mohli dosahovat velikosti přes 2 metry a mít podobnou ekologii jako moderní velryby. "Naštěstí nyní máme k dispozici fosilie, které mluví téměř samy za sebe," uvedl Ortega-Hernandez.

Podle výzkumů pak bylo dokázáno, že Aegirocassis benmoulae byl za života druhý největší živočich na planetě.

Výzkum přepsal poznatky o této kategorii živočichů

Po nálezu byla foslie poslána do laboratoře, kde se jí ujal hlavní výzkumník Peter Van Roy, paleontolog z Yaleovy univerzity. Při jejím čištění si uvědomil, že má nález na každém segmentu těla dvě sady chlopní. To ukázalo na fakt, že měl živočich dva páry nohou, což Van Roye doslova šokovalo.

Díky tomu pak byla fosilie anomalokarida zařazena do rodokmenu členovců. Aegirocassis je vyhynulý rod radiodontů z čeledi Hurdiidae, který žil před 480 miliony let na počátku ordoviku. Většina do té doby dostupných zkamenělin tohoto druhu byla nalezena zploštělá v horninách, i proto byl Ben Moulův nález tak jedinečný, stejně jako nové zjištění, že živočich, filtroval své krmení.

Na členovce se podívejte i zde:

Zdroj: Youtube

Jak mořská příšera vypadala?

Jedinec měl hlavu podobnou velrybě, štětinaté přívěsky a článkované tělo pokryté chlopněmi. I proto si někteří vědci zpočátku mysleli, že zkamenělé části těla patří několika různým živočichům a ne jen jednomu. I Aegirocassis měl tři velké hlavové sklerity, přičemž schránka byla tak dlouhá, že zabírala polovinu délky těla. Naopak hřbetní středová linie byla na předním konci výrazněji vyvýšená. I když bylo jeho tělo postupně z velké čísti zrekonstruováno, některé části jeho anatomie zůstaly záhadou dodnes. Rekonstrukce celého těla živočicha byly provedeny s využitím jiných blízce příbuzných radiodontů jako referencí, ale morfologie nezjištěných očí a úst není známa. Protože se ale jednalo o filtrátora, potřeba dobře vyvinutého zraku a silných zubů byla nízká.

Vědci si dříve mysleli, že anomalokarididům chybí přední končetiny, ale nová fosilie později ukázala, že anomalokarididi měli dvě samostatné sady ploutví na každý segment těla. Horní pár je analogická horní končetině moderních členovců a spodní připomíná modifikované nohy, které byly přizpůsobeny k plavání.

"Nevěděli jsme, že tito živočichové měli dvě sady chlopní (horní a dolní), protože fosilie, které jsme měli k dispozici, byly všechny zploštělé," řekl Greg Edgecombe, vědecký pracovník Přírodovědného muzea v Londýně, který se na studii nepodílel.

Díky novým poznatkům tak máme podobu dalšího pravěkého tvora!

Zdroje:

es.wikipedia.org/wiki/Aegirocassis, paleontologyworld.com, www.livescience.com