Kimberlit je intruzivní vyvřelá hrubozrnná hornina s typickou modravě až tmavočernou barvou s porfyrickou strukturou. Pochází z období před 70 až 150 miliony lety, kdy existoval spojený superkontinent Gondwana. Ten tvořila dnešní Austrálie, Afrika, Jižní Amerika, Antarktida, Indický subkontitent a Arabský poloostrov. Právě zde se nalézají také vzácná ložiska nejtvrdšího přírodního minerálu.

Struktura kimberlitu totiž vznik diamantu podporuje. Atomy uhlíku se zde za působení vysoké teploty (900–1300 °C) a tlaků (4,5–6 GPa) spojují do pevné krystalické mřížky. Vznikají tak dokonale štěpné kameny s nejvyšší tepelnou vodivost ze všech látek vůbec a vysokým indexem lomu světla.

Diamantový průmysl

Největší zásoby těchto drahých kamenů má Rusko a Botswana. V roce 2011 Rusko vytěžilo 3000 kg čistého minerálu, zbývá mu tak ještě 217 000 kg. Poptávka po surových diamantech celosvětově roste. Očekává se, že do roku 2050 dosáhne přibližně 58 400 kg. Není divu, že se stále hledají nové a nové zdroje.

Vědci v čele s Gregorym M. Yaxleym z Australian National University tvrdí, že tři zatím nedotčené se nachází na svazích hory Mount Meredith. Odebrané vzorky kimberlitu mají mít stejnou texturu, geochemické i mineralogické vlastnosti jako horniny z jiných bohatých diamantových ložisek jinde ve světě.

„Radost však může být předčasná. I kimberlity ze skupiny 1 nabízejí pouze 10 % drahých minerálů. Těžbu bychom si proto měli rozmyslet," varuje Dr. Teal Riley, geolog z British Antarctic Survey.

Antarktida diamanty

I přesto, že by bylo v tomto nehostinném regionu dostatek diamantů, stále existuj tzv. Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě vydaný v roce 1991, jež vyslovně zakazuje jakoukoli komerční těžebnou činnost související s nerostnými zdroji. Tato smlouva platí ale jen do roku 2041.

„Zatím netušíme, zda bude o těžbu vůbec zájem, jestli bude životaschopná a jaké technologie budou existovat," říká Dr. Kevin Hughes z Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy. „Dalším problémem je, že státy mimo Protokol nejsou vázány jeho ustanoveními. Zatím není zcela jasné, jak to vše dopadne."

Zdroj: Youtube

Získávání diamantů není vůbec snadné. Na jeden karát, který činí 0,2 g, je nutné vytěžit 250 tun horniny. V krajinách tak vznikají obrovské díry, jež dosahují hloubky až dvou kilometrů. Například nejhlubší diamantový důl světa, Jwaneng v Botswaně, je vidět i z vesmíru.

Zdroj:

www.denik.cz, www.statista.com, www.bbc.com, www.plus.rozhlas.cz