Tzv. permské vymírání je patrně největší hromadnou extinkcí organismů v historii naší planety. Podle řady výzkumů bylo odstartované masivní vulkanickou činností v oblasti dnešní Sibiře. Následovaly rozsáhlé požáry, které doprovázel mrak sazí a popela. Doložený je také výkyv salinity moří, pokles mořské hladiny, snížení kyslíku v atmosféře a globální změny teplot.

Otázkou však dlouho zůstávalo, co bylo spouštěcím mechanismem erupcí. Mohl za to pohyb tektonických desek v rámci cyklu rozpadu a tvorby kontinentů, anomálie v geomagnetickém poli Země nebo viník přišel z vesmíru? V případě, že by vymírání odstartoval impakt kosmického tělesa, kde je kráter?

Kráter na Antarktidě

Tým vědců z Ohio State University pod vedením geofyzika Ralpha von Frese tvrdí, že pod Antarktidou. Konktrétně pod oblastí označovanou jako Wilkesova země. V hloubce 1,6 kilometru bylo pomocí kosmických sond GRACE, jež měří gravitační pole Země, odhalené kruhové pole hustších hornin o průměru zhruba 320 kilometrů.

Tomuto pahorku, planetárnímu ekvivalentu boule na hlavě, se říká mascon. Vzniká v místech, kde dopadá masivní těleso. „Kdybychom byli na Měsíci, ihned bychom začali hledat prohlubeň, která podobnou oblast obklopuje,” řekl Ralph von Frese. Odborníci proto překryli gravitační snímky radarovými obrázky. To, co objevili, jim vyrazilo dech.

Spatřili oblast o průměru asi 500 kilometrů, což z ní dělá zatím největší dopadový kráter na planetě. Objekt, jenž ho způsobil, musel mít podle badatelů v průměru kolem 50 kilometrů. „To je pětkrát více, než měl asteroid Chicxulub, který má na svědomí vyhubení dinosaurů,” říká geofyzik. 

Kataklyzma a kráter 

Teorie týmu Ralpha von Freseho po svém zveřejnění v roce 2006 narazila na vlnu skepse. Řada odborníků tvrdila, že husté pole je pozůstatkem dávné vulkanické činnosti a po dopadu kosmického tělesa vzniknout nemohlo. Tyto debaty ukončil výzkum českých vědců z Astronomického ústavu Akademie věd.

Zdroj: Youtube

„Aplikací gravito-topografických modelů SatGravRET 2014 se přikláníme k možnosti, že se opravdu jedná o kráter s anomální oblastí v kůře spojené se silnou podpovrchovou koncentrací hmoty,” uvedli čeští výzkumníci. Pod Antarktidou se tak s největší pravděpodobností také skrývají pozůstatky asteroidu, který způsobil největší kataklyzma naší planety. Dostat se k němu je ale zatím nemožné. Ledový krunýř je v tomto místě tak silný, že se skrze něj nedá provrtat.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.plus.rozhlas.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz, www.nypost.com