Struktura má 122 metrů v průměru a oválný tvar s mírným zúžením na jednom konci. Je rozdělena na vnější a vnitřní část, jež jsou spojeny rovnými čarami. Ty vytváří přibližně deset „kójí”. Připomíná proto pozůstatky lidského osídlení, které se objevují po celém světě. 

„Satelitní snímky ukazují stavbu stvořenou lidskou rukou. Nic nenaznačuje, že se jedná o přírodní geomorfologický útvar,” řekl Ashoka Tripathi z katedry archeologie na univerzitě v Kalkatě. Záhadný nález přirovnává nejen ke středověkým hradům, ale také ke slavnému Göbekli Tepe, nejstarší známé lidské budově složitější než chatrč. Ta byla pravděpodobně vybudována před 11 600 lety.

Záhadná struktura

Problémem ale je, že ovál se objevil ve východní Antarktidě. Kontinentu, který se stal nehostinným dávno předtím, než se Homo sapiens vyvinul. „Tato oblast zcela zamrzla před 15 miliony lety. Ledová však byla již před 23 miliony lety,” potvrdil geolog Robin Andrews. 

Vědci byli zmatení. Je možné, že před námi žil jiný inteligentní druh nebo byli někteří zástupci Homo tak otužilí, že snesli i devadesáti stupňové mrazy? A naopak, pokud je struktura dílem Matky přírody. Jak se vytvořila?

Tyto otázky visely nad odborníky jako těžký sněhový mrak. Navštívit nehostinnou oblast bylo ale nemožné. Podrobnosti mohli proto vyčíst jen z pořízených snímků. Po několika měsících intenzivní práce zveřejnili své výsledky.

Tající led

„Tmavé skvrny jsou povrchová tavenina, která má tendenci se shlukovat a vytvořit subglaciální jezero,” oznámil profesor Jonathan Bamber. „Okolní led se pak láme v pravidelných strukturách a vytváří linie. Představit si to můžeme jako erozi u rybníku.”

Zdroj: Youtube

Zajímavostí však je, že oválný prstenec je zcela jedinečný. Družice žádný podobný již nezachytily. Právě tento fakt stále podporuje teorii, že byl vytvořen pradávnou civilizací.

Zdroje: www.iflscience.com, www.dailymail.co.uk, www.mysteriesrunsolved.com, www.sk.wikipedia.org, www.express.co.uk