V převratné studii publikované v časopise Scientific Reports odhalili geologové z německé Kielské univerzity s pomocí dat z družice Evropské kosmické agentury GOCE (Gravity field and Ocean Circulation Explorer) zbytky ztracených kontinentů ukrytých pod zamrzlým kontinentem.

Satelit odkryl dávno zmrzlé světy

Družice GOCE, která je již dlouho na zaslouženém odpočinku, kdysi mapovala změny gravitačního pole Země po celé zeměkouli. Kombinací těchto neocenitelných údajů se seismologickými zprávami vědci sestavili složité 3D mapy dosud neprozkoumané antarktické kůry, které nabízejí dosud nevídaný pohled na dávná tajemství ukrytá pod ledem.

Na všechny ztracené kontinenty Země se odívejte v tomto zajímavém videu, které mělo několik milionů zhlédnutí:

Zdroj: Youtube

Z této pečlivé analýzy vzešlo odhalení nesmírného geologického významu. Rozlámané vrstvy kůry obklopující Antarktidu vykazovaly nápadnou podobnost s pobřežními čarami různých kontinentů po celém světě, což odkazovalo na dobu, kdy byly všechny pevniny propojeny jako součást superkontinentu známého jako Pangaea.

Jak vypadala Pangaea?

Zejména východní oblast Antarktidy vykazovala geologické podobnosti s Austrálií a Indií, což podtrhovalo jejich společný původ. Naopak zemská kůra pod západní Antarktidou se výrazně lišila od svého východního protějšku, což naznačuje spojení s odlišnými pobřežními liniemi z dávné minulosti. Tento objev umožnil vědcům lépe pochopit, jak do sebe kdysi zapadala skládačka kontinentů, a rozluštit tak záhadný příběh vývoje Země.

Atlantidu nehledejme

Uprostřed úchvatných odhalení je však nezbytné rozptýlit všechny představy o bájné Atlantidě, která se skrývá pod zamrzlými hlubinami. Ačkoli pozůstatky svědčí o neustálé seismické aktivitě a neustálém přetváření zemské kůry, po nadpozemské techno-utopii čekající na objevení není ani stopy. Naopak, tento objev slouží geologům jako cenný nástroj, který prohlubuje jejich poznání našeho světa a vrhá světlo na záhady ukryté v minulosti naší planety.

Pomůže nám minulost předpovědět budoucnost?

Tato odhalení mají hluboký význam pro naše chápání dávné historie Antarktidy a její budoucnosti. Nově objevený soubor skrytých kontinentů, ukrytých pod miliony čtverečních kilometrů ledu a sněhu, vrhá světlo na vznik kontinentu před miliony let. V době, kdy se vědci potýkají s rychlým táním Antarktidy, se tyto znalosti o její základní struktuře ukáží jako zásadní pro předpovídání a zmírňování dopadů klimatických změn. Vědci doufají, že pochopením složení a uspořádání antarktické kůry získají přehled o jejím tání a v konečném důsledku pomohou při její obnově.

Další výzkumy, včetně mise NASA GRACE, slibují proniknout ještě hlouběji do tajemné oblasti pod Antarktidou. Využitím pokročilých technologií a shromažďováním dalších dat chtějí vědci odhalit zbývající záhady a vytvořit jasnější obraz skrytého světa pod ledem. Vyzbrojeni těmito znalostmi se snaží chránit křehký antarktický ekosystém a usilují o zachování alespoň části tohoto starobylého světa.

Zdroje: www.bizsiziz.com, www.popularmechanics.com