Na počátku 60. let 20. století podpořila americká Národní vědecká nadace projekt průzkumu Eltaninu, jehož cílem bylo zřídit v Antarktidě mobilní základnu pro nejrůznější experimenty.

Výzkumná loď USNS Eltanin zde měla po dobu čtyř let testovat oblast, zkoumat ledové vody a mapovat hloubky v blízkosti pobřeží. Až do mise Eltanin byla Antarktida neprobádanou oblastí.

Eltaninská nebo Eltaninova anténa je záhadná struktura objevená v Antarktidě na dně oceánu, která mate vědce od okamžiku, kdy byla poprvé spatřena, tedy od 24. srpna 1964. Tehdy ji tým Eltanin vyfotografoval z 3 900 metrů.

Fotografie zachycují unikátní objekt vyčnívající ze dna oceánu, který se vymyká běžným vysvětlením a vzdoruje pokusům o klasifikaci. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Neobvyklé vlastnosti a další pátrání

Eltaninova anténa se může pochlubit několika zvláštními rysy, které vědce zarazily. Záhadná struktura je vysoká přibližně 1,6 metru a je zakončena koulí, která velmi připomínala rádiovou anténu. Nepochybně se jednalo o anomálii. Její podlouhlá struktura, dosahující délky přes deset metrů, je zřejmě složená z odolného materiálu, který odolává korozi a rozkladu. Tato odolnost přispívá k intrikám, které objekt obklopují, protože naznačuje, že by se mohlo jednat o vyspělou technologii nebo starobylou relikvii.

Vědci a výzkumníci se ihned pustili do neúnavného pátrání po rozluštění účelu a původu antény. Doktorka Emily Carterová, oceánografka zapojená do vyšetřování, poznamenává: „Eltaninova anténa je matoucí záhadou, která zpochybňuje naše chápání antarktické oblasti. Odhalení jejího tajemství by mohlo přinést neocenitelné poznatky o geologických a biologických procesech v tomto odlehlém a nedotčeném prostředí."

Jaké se vyrojily spekulace a teorie?

Zkoumání antény Eltanin není bez problémů. Extrémní podmínky antarktické oblasti, včetně mrazivých teplot, zrádného ledu a omezeného přístupu, brání komplexnímu průzkumu a sběru dat. Tyto překážky brání pokroku v odhalování záhady a přispívají k půvabu neznámého.

Ve snaze vysvětlit povahu Eltaninské antény se objevila řada teorií. Někteří navrhují, že by mohlo jít o pozůstatek neznámé civilizace, značku zanechanou mimozemskými bytostmi, nebo dokonce o přírodní útvar s unikátními vlastnostmi, které dosud nebyly pochopené. Každá hypotéza podněcuje další zvědavost a debatu a nutí vědce zkoumat alternativní vysvětlení.

Mořský biolog Thomas Hopkins s mimozemskými teoriemi souhlasí: „Nemyslím si, že je správné předpokládat, že tuto věc postavili a instalovali lidé. Hlavně proto, že to vyvolává otázky, jak a proč by ji instalovali. Ale její tvar je příliš extrémně symetrický na to, aby odpovídal přírodnímu útvaru... to je ten problém. Díváme se na dokonalý tvar s úhly 90 stupňů, což naznačuje záměrný design." Od doby jeho výroku byl objekt mnohokrát zkoumaný nejrůznějšími expedicemi.

Zatímco vědci vytrvale hledají odpovědi, záhada Eltaninovy antény zůstává nevyřešená. Je svědectvím o neúnavné honbě za poznáním a o přirozené lidské snaze odhalovat skryté pravdy. Připomíná nám, že na Zemi i mimo ni je toho ještě mnoho k prozkoumání a objevení.

Zdroje: medium.com,  en.wikipedia.org/wiki/Eltanin_Antenna