Krátce z anteosaurova životopisu

Anteosaurus obýval naši planetu ve středním permu, tedy před 265 až 260 miliony lety a jeho domovem byl dnešní africký kontinent. Jeho jméno nejspíš znamená raný plaz, dle jiných pramenů je odkazem na tvora z řecké mytologie – Antaeova plaze. Do nedávna se vědci na základě paleontologických vykopávek domnívali, že byl zastoupený několik druhy, dnes se přiklánějí k názoru, že jeho nalezené ostatky jsou různá vývojová stádia jednoho druhu, kterého pojmenovali Anteosaurus magnificans. Tak trochu vypadal jako krokodýl na vyšších nohách, hlavou připomíná hrocha, ale nebyl to plaz. Byl spíše příbuzný savců. Když před třiceti miliony let vymřel, jeho linie dál nepokračovala.

Přiložíme i obrázek

Anteosaurus byl pravděpodobně největším nesavčím masožravcem – synapsidem. Vážil kolem půl tuny, tělo měl dlouhé přes pět metrů. Do nedávna se předpokládalo, že kvůli své mohutnosti byl pomalý, což ho mělo omezovat v lovu. Nové výzkumy ale ukazují, že nejen dokázal svou kořist vystopovat a zabít, ale lehce dohonit, a stejně jako dnešní krokodýli, ale na ni spíš vyčkával, až se k němu jeho potrava přiblížila. Spíše tak lovil „ze zálohy“, přesto s ohromnou dravostí a byl obávaný zabiják.

Nálezy ukazují, že měl mohutnou a silnou, až devadesát centimetrů dlouhou lebku. Charakterizují ho zakřivené zuby s výčnělky, především špičáky a prodloužené řezáky. Ze své kořisti rval kusy masa a drtil jejich kosti.

Následující video ukazuje, jak nejspíš anteosaurus vypadal:

Zdroj: Youtube

Z jídelníčku

Dle celkové stavby těla, paleontologové předpokládají, že anteosaurové kladli váhu na přední část těla. Obrovská lebka jim pomáhala při lovu. Možná jí srazili svou kořist a nejspíš používali i při soubojích. Obývali bažinatá území a podobně jako krokodýl žil ve vodě i na souši. Původní předpoklady, že potravou byly převážně ryby, vyvrátily poslední výzkumy. Vědci se domnívají, že se anteosaurové živili převážně suchozemskými dinecofaly. Patřili na vrchol potravního řetězce, ale nebyli jedinými dravci. Žili spolu s mnoha dalšími masožravými terapody a dravými zvířaty.

Zdroje: phys.org, www.prehistoric-wildlife.com, a-z-animals.com