Proč mají řecké sochy malá přirození? Jedná se přece i o starořecké bohy, a přesto i při zběžném pohledu na klasické sochy v muzeu zjistíte, že penis na mramorových vyobrazeních nahých bohů a hrdinů je často docela malý. Jako logické vysvětlení se jeví to, že tato díla se obvykle zaměřovala na ideály krásy a atletiky, nikoli na sexuální charakteristiky.

Navíc antická společnost kladla velký důraz na mužnost a sebeovládání a malá velikost penisu byla vnímána jako symbol těchto hodnot.

Lepší menší nežli větší

Pak je tu ale historička Ruby Reign, která se rozhodla malé penisy u antických soch prozkoumat. A její vysvětlení bylo překvapivé. Nemá totiž nic do činění s ideálem krásy, ale naopak se satirou a zesměšněním nepřátel: „Nevěděla jsem o tom, že Řekové často prezentovali své nepřátele, Egypťany, satirické bytosti, a dokonce i blázny v komediích jako ty, kteří mají velké přírůstky. Velké přirození bylo dost negativní, což je dneska úplně jinak," řekla. Velké penisy byly zkrátka v té době vulgární a vymykaly se kulturní normě, byly něčím, co si oblíbili barbaři celého světa

Malé penisy na řeckých sochách byly skutečně znakem ctnosti a zdvořilosti. Jak říká Reign, „ukázalo se, že ve starém Řecku bylo mít menší vybavení považováno za známku ctnosti, zdvořilosti, sebeovládání nebo disciplíny. Zatímco to větší bylo známkou chlípnosti, nenasytných choutek a barbarství, což je docela zajímavé, protože je to jiné než dnes," dodala. Ve starověkém řeckém světě kolem roku 400 př. n. l. nebyly ztopořené penisy považovány za žádoucí ani za znak moci či síly.

Každá doba má svá specifika

Ruby Reign zveřejnila výsledky svého výzkumu na TikToku a její klipy získaly více než čtyři miliony zhlédnutí. Nechyběly samozřejmě ani posměšné nebo vtipné komentáře.

Všichni jsme byli naštvaní, že jsme se dostali na vrchol: Rozhodně se musíme vrátit ke kořenům."

Opravdu jsem se narodil ve špatné generaci."

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zvláštní je, že dnes platí přesný opak. Vnímání našich priorit a preferencí se mění, takže nic jako objektivní krása neexistuje: „Naše standardy krásy, naše ideály, jsou společenským konstruktem a neměli bychom se utápět ve špatném pocitu ze sebe samých," uzavřela Reign.

Další výzkumy malých přirození

I z historie je vidět, že malá přirození byla v antickém světě skutečně v módě. Již starověký řecký dramatik Aristofanes v jedné ze svých her označil za ideálního muže toho s "lesklou hrudí, světlou pletí, širokými rameny, drobným jazykem, silným zadkem a malým penisem". Malá přirození tedy souzněla s ideálem mužské krásy a skutečně byla odznakem nejvyšší kultury a vzorem civilizace.

Naopak hlavně chlípné, zkažené "satyry" ztvárňovány s velmi velkými, vztyčenými genitáliemi. Podle mytologie byly tyto bytosti zčásti lidské, zčásti zvířecí a zcela postrádaly zábrany - vlastnost, kterou řecká vyšší společnost odsuzovala.

Proto, že velké penisy prostě nebyly v módě, velmi často byly sochám i odstraňovány. A to i mnohem později. Například i Michelangelův ‘David’ měl na počátku 16. století genitálie zakryté mramorovým fíkovým listem, který byl odstraněn až v roce 1912. Na video na toto téma se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ač tedy bylo starověké Řecko vysoce maskulinní kulturou, dávalo přednost malým genitáliím před velkými pohlavními orgány. Jednalo se i o ztělesnění sebekontroly v otázkách sexuality. Lidé s větším penisem byli považováni za “hloupé, chlípné a ošklivé”. Jak by se vám žilo v antice?

Zdroje: greekreporter.com, tvujmagazin.cz