Asteroid Apophis v roce 2029 do Země neudeří, ale může napáchat velké škody

Lenka Samuely | 15. 6. 2022

Již od roku 2004 vesmírní badatelé pečlivě sledují planetku Apophis 99942. Byla označena jako potenciálně nebezpečný asteroid, který může ohrozit život na Zemi. Podle prvních odhadů existovala dvouprocentní pravděpodobnost, že se s námi srazí. Následné analýzy však tuto možnost naštěstí vyloučily.

450metrové těleso váží asi 40 milionů tun. Poprvé bylo spatřeno 19. června 2004 arizonskou observatoří Kitt Peak. Až v roce 2019 byla vypočítana jeho dráha s odchylkou 150 metrů. Výsledky pozorování potvrdily, že v nejbližších 100 letech by se měl Apophis Zemi zcela vyhnout. Bude to však těsné.

Zdroj: Youtube

Těleso se bude pohybovat jen 32 000 kilometrů nad povrchem Země, což je blíže, než létají geostacionární družice. A to je problém. Nová studie vědce Gabriela Borderes-Motta popisuje, že srážka není jedinou hrozbou. „Gravitační interakce mezi naší planetou a asteroidem může vyústit v několik scénářů," vysvětluje Borderes-Motta. Apophis může změnit tvar, rozbít se na kusy nebo může dojít ke změně jeho dráhy. „Naše práce zkoumá co se stane s potenciálními kameny, které se od objektu oddělí a jak bude vypadat oběžná dráha objektu."

Apophis v roce 2029

Vědci vytvořili model, jež pracoval s několika proměnnými. Mezi ně zařadili tvar asteroidu, jeho gravitační pole či faktory ovlivňující jeho dráhu a úhel sklonu. Ze simulací vyplynulo, že pokud má Apophis nízkou hustotu, z jeho povrchu se v době průletu kolem Země oddělí až 90 % kamenů.

Vědci statisticky vypočítali nejhorší a nejsmolnější den roku. Pátek 13. to není
Magazín

Vědci statisticky vypočítali nejhorší a nejsmolnější den roku. Pátek 13. to není

„Již nyní víme, kudy Apophis poletí," říká Borderes-Motta. Pouhým okem viditelná planetka se v pátek 13. objeví nejdřív na jižní polokouli. Bude se pohybovat ve směru od východního po západní pobřeží Austrálie. Následně překoná Indický oceán, proletí nad Afrikou, Atlantikem a Spojenými státy. „To, že mine rovník, je klíčové. Právě zde se totiž nachází nejvíce satelitů."

Černý rytíř: Tento podivný objekt obíhá kolem Země. Nikdo netuší, jak dlouho
Magazín

Černý rytíř: Tento podivný objekt obíhá kolem Země. Nikdo netuší, jak dlouho

„Apophis bude přicházet pod úhlem 40 stupňů vzhledem k rovině rovníku. Bude tedy nejméně 3300 kilometrů nad našimi družicemi. Bude však obklopen hustým mrakem kamenů. Právě ty jsou kvůli gravitačnímu působení Země nevyzpytatelné," vysvětluje astrofyzik.

Ohrožuje Apophis Zemi?

S největší pravděpodobností se jich ale nemusíme bát. Měly by dosahovat velikosti maximálně několika centimetrů. Většina z nich tak shoří v atmosféře. S průletem planetky ale budou souviset jiné jevy na Zemi, jako je změna přílivu a odlivu nebo sesuvy půdy.

Zdroj: Youtube

K dalšímu setkání s Apophisem dojde v roce 2036. Poslední výpočty naznačují, že Zemi mine asi o 20 milionů kilometrů. NASA nyní odhaduje, že při pohledu na všechny jeho budoucí průlety kolem naší planety až do roku 2150, je celková šance na střet menší než 1 ku 100 000.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.spacedaily.com, www.academic.oup.com, www.quora.com

Tagy Afrika asteroid Atlantský oceán Austrálie Indický oceán NASA planetka umělá družice USA Země