450metrové těleso váží asi 40 milionů tun. Poprvé bylo spatřeno 19. června 2004 arizonskou observatoří Kitt Peak. Až v roce 2019 byla vypočítana jeho dráha s odchylkou 150 metrů. Výsledky pozorování potvrdily, že v nejbližších 100 letech by se měl Apophis Zemi zcela vyhnout. Bude to však těsné.

Zdroj: Youtube

Těleso se bude pohybovat jen 32 000 kilometrů nad povrchem Země, což je blíže, než létají geostacionární družice. A to je problém. Nová studie vědce Gabriela Borderes-Motta popisuje, že srážka není jedinou hrozbou. „Gravitační interakce mezi naší planetou a asteroidem může vyústit v několik scénářů," vysvětluje Borderes-Motta. Apophis může změnit tvar, rozbít se na kusy nebo může dojít ke změně jeho dráhy. „Naše práce zkoumá co se stane s potenciálními kameny, které se od objektu oddělí a jak bude vypadat oběžná dráha objektu."

Apophis v roce 2029

Vědci vytvořili model, jež pracoval s několika proměnnými. Mezi ně zařadili tvar asteroidu, jeho gravitační pole či faktory ovlivňující jeho dráhu a úhel sklonu. Ze simulací vyplynulo, že pokud má Apophis nízkou hustotu, z jeho povrchu se v době průletu kolem Země oddělí až 90 % kamenů.

„Již nyní víme, kudy Apophis poletí," říká Borderes-Motta. Pouhým okem viditelná planetka se v pátek 13. objeví nejdřív na jižní polokouli. Bude se pohybovat ve směru od východního po západní pobřeží Austrálie. Následně překoná Indický oceán, proletí nad Afrikou, Atlantikem a Spojenými státy. „To, že mine rovník, je klíčové. Právě zde se totiž nachází nejvíce satelitů."

„Apophis bude přicházet pod úhlem 40 stupňů vzhledem k rovině rovníku. Bude tedy nejméně 3300 kilometrů nad našimi družicemi. Bude však obklopen hustým mrakem kamenů. Právě ty jsou kvůli gravitačnímu působení Země nevyzpytatelné," vysvětluje astrofyzik.

Ohrožuje Apophis Zemi?

S největší pravděpodobností se jich ale nemusíme bát. Měly by dosahovat velikosti maximálně několika centimetrů. Většina z nich tak shoří v atmosféře. S průletem planetky ale budou souviset jiné jevy na Zemi, jako je změna přílivu a odlivu nebo sesuvy půdy.

Zdroj: Youtube

K dalšímu setkání s Apophisem dojde v roce 2036. Poslední výpočty naznačují, že Zemi mine asi o 20 milionů kilometrů. NASA nyní odhaduje, že při pohledu na všechny jeho budoucí průlety kolem naší planety až do roku 2150, je celková šance na střet menší než 1 ku 100 000.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.spacedaily.com, www.academic.oup.com, www.quora.com