Ve 25. kapitole knihy Exodus najdeme popis archy i rozměry, jak je Bůh údajně Mojžíšovi nadiktoval. Truhla o délce 130 cm a výšce 75 cm byla vyrobena z akáciového dřeva a na povrchu i uvnitř byla potažena plátkovým zlatem. Její víko zdobili dva zlatí cherubíni s roztaženými křídly a k rohům byly připevněny zlaté kruhy, jimiž se protáhly přenosné tyče. Archu však nemohl přenášet jen tak někdo. Dotknout se jí směli jen kněží, kteří k tomu byli povoláni.

Nezasvěcené čekala záhuba

Posvátné truhle byly přisuzovány magické schopnosti. Když například skupina kněží přenášela archu přes řeku Jordán, proud vody se náhle zcela zastavil. Bible také líčí, jak si Izraelité brali archu na válečná tažení, kde jim pomáhala zabíjet nepřátele.

Pozoruhodná je legenda, podle které se archy jednou zmocnili Filištíni, ale za nějaký čas ji opět celí vystrašení vrátili. Jejich lidé totiž začali trpět nevolnostmi a na těle se jim objevily nádory, jež je pozvolna zabíjely. Zdálo se, že archu obcházela Smrt.

Nebezpečí radiace?

Sami Izraelci truhlu uchovávali v chrámu za oltářem. Před zraky zvědavců ji chránil závěs a Mojžíšův bratr Áron se svými syny kolem ní každé ráno a večer zapaloval kadidlo. Americký badatel Roger D. Isaacs je přesvědčen, že archa vydávala radioaktivní záření a kouř sloužil jako ochranná clona, jež měla účinky záření oslabit.

"Řada biblických zákonů byla sestavena tak, aby chránila Izraelity před radioaktivitou. Ta vycházela z oblaku, skrze který mluvil Hospodin, když sestupoval na archu. Ochranné uniformy duchovních, zvláštní bezpečnostní předpisy a postupy, to všechno mělo chránit kněze, lidi, zvířata, budovy a životní prostředí před radioaktivním nebezpečím," tvrdí Roger Isaacs.

Co ale mohlo být zdrojem této radioaktivity, nikdo netuší. Byl to některý z předmětů ukrytých v truhle, nebo nějaká součást samotné konstrukce?

Archu úmluvy nelze prozkoumat, protože se ztratila po zničení Jeruzalémského chrámu v roce 587 př. n. l. Pouze v Etiopii se traduje legenda, podle níž vzácnou truhlici odcizil Menelik, syn krále Šalamouna a královny ze Sáby. Dovezl ji do etiopského Aksúmu, kde byla po staletí přísně střežena mnichy. Nachází se tu prý dodnes, ale smí se k ní přiblížit jediný vyvolený Strážce. Turisté ani vědci nemají šanci ji spatřit. To samozřejmě vyvolává podezření, že si Etiopané vymýšlejí, respektive jen slepě věří tradované pověsti.

Zdroje: www.livescience.com, www.huffpost.com