Psáno v Písmu svatém

Archa úmluvy též známá jako Schrána svědectví má být velká pozlacená truhlice z akáciového dřeva, ve které jsou uložené kamenné desky s Desaterem přikázání, které do nich dle Tanachu (hebrejské Bible) a křesťanského Starého zákona vryl Bůh pro Mojžíše na hoře Sinaj. Kromě toho v ní má být i hůl Mojžíšova bratra Árona, proroka a prvního židovského velekněze. A také mana, pokrm, kterým Bůh živil na dlouhé cestě pouští izraelský lid.

Pro uložení relikvií ji vyrobili Izraelité na Sinaji. Během exodu – hromadného odchodu izraelského lidu z Egypta zjistili, že má navíc zázračnou moc. Brali si ji proto do bitev při dobývání zaslíbené země. Poté ji uložili v chrámu v Jeruzalémě. Po dobytí města Babylóňany v roce 587 př. n. l. ze zničeného chrámu zmizela. Její další osud stále fascinuje nejen teology, ale i jiné vědce a je jednou z nejhledanějších relikvií na světě…

Ztracená nebo ukrytá?

V pramenech, které zmiňují předměty, které Babyloňané v chrámu uloupili, se o Arše úmluvy nepíše. Dle teorií může být skrytá v Mekce, Jordánsku, dokonce Papui-Nové Guinei. Říká se také, že ji sebrali templáři a ukryli v nějaké francouzské katedrále, nebo že je doslova pohřbená v Řecku.

Jeden z příběhů, který vypráví, co se schránkou ze vzácnými hebrejskými relikviemi stalo, je zapsaný v Druhé knize Makabejské. Prorok Jeremiáš ji měl ukrýt v jeskyni hory jménem Nebo nedaleko města Madaba. Dle jiného je ukrytá v kapli kostela sv. Panny Marie Sionské v etiopském městě Aksúm ve státě Tigraj. Dle legendy se tam dostala poté, kdy ji se souhlasem Boha „odcizil“ etiopský král Menelik I., syn královny ze Sáby a izraelského krále Šalamouna.

Dodnes ji tam hlídá ve dne v noci mnich vysvěcený na jejího strážce, který u ní neustále pálí kadidlo a modlí se. Nikdo ji nesmí vidět, ani se k ní přiblížit. Dokonce ani patriarcha etiopské pravoslavné církve.

Jediný, kdo tam Archu viděl, je zesnulý historik Edward Ullendorff, který působil jako profesor na Škole orientálních a afrických studií Londýnské univerzity. Prý ji objevil během druhé světové války a jak se svěřil svému kolegovi Tudoru Parfitovi, je údajně prázdná, a nijak se neliší od podobných arch, které viděl v jiných kostelech v Etiopii.

Následující video ukazuje stavbu Archy, její příběh i verze, jak se dostala do Etiopie:

Zdroj: Youtube

Zemřeli pro víru

Křesťané v Etiopii věří, že Archa v jejich kapli stále chrání vzácné relikvie a má tajemnou moc, kvůli které ji nesmí vidět. Každoročně se koncem listopadu v den, kdy ji měl do Aksúmu dopravil Menelik, u kostela schází tisíce věřících k oslavám a bohoslužbám. Místo je pro ně posvátné.

Během etiopské občanské války v roce 2020 vzbouřenci vraždili, rabovali a ničili památky. „Když lidé slyšeli střelbu, běželi do kostela, aby podpořili kněze a další, kteří tam Archu chránili,“ řekl tisku později 32letý Getu Mak, místní učitel. Uvádí se, že při děsivém masovém vraždění v kostele zemřelo až 800 lidí. Někteří lidé hledali v kostele útočiště, mnozí ale obětovali svůj život pro ochranu Archy úmluvy.

Není jasné, jak se obráncům podařilo Archu úmluvy zachránit a co se stalo s jejím strážcem. Někteří historikové se domnívají, že etiopští věřící chránili bezcennou repliku, a ta pravá Archa stále leží někde skrytá na neznámém místě.

Zdroje: nypost.com, www.independent.co.uk, www.livescience.com