Posvátnou truhlu, do níž měly být uloženy kamenné desky s deseti přikázáními, vyrobili na Boží příkaz Izraelité. Dostali přesný popis, jak by měla vypadat. Podle Bible tak byla asi 1,30 metru dlouhá, šířka a výška byla zhruba 75 centimetrů. Byla zhotovena z akáciového dřeva, zvenku i zevnitř byla obložená zlatem a dokola měla ozdobnou obrubu. Víko archy bylo celé ze zlata. Klečeli na ni dva cherubíni s roztaženými křídly. K rohům byly připevněny zlaté kruhy, jimiž se protáhly přenosné tyče, taktéž vyrobené z akáciového dřeva a potažené zlatem.

Uložena měla být ve speciálním svatostánku, v kapli, která se jmenovala „Nejsvětější“. Před zraky zvědavců ji chránil modrý závěs a kouř z kadidelnice. Vstoupit do této místnosti a spatřit archu mohl pouze velekněz, a to jen jednou v roce, v Den smíření. Svůj chrám však několikrát opustila. Díky tomu o ní začaly kolovat tajuplné příběhy.

Radioaktivní archa úmluvy

Jedna legenda praví, že když ji skupinka vybraných kněží přenášela přes řeku Jordán, proud se najednou zastavil. Bible také vypravuje příběh, kdy Izraelité bojovali s Filištíny a prohráli. Vítězové si proto archu odnesli jako válečnou kořist. Hospodinova ruka je však potrestala. Kamkoli ji Filištíni přinesli, lidé kolem ní začali trpět nevolnostmi a na těle se jim objevily nádory. Truhlu následně Izraelitům raději vrátili. Svaté písmo také zmiňuje, že každý, kdo se archy dotkl nebo se k ní přiblížil, zasáhl „smrtící blesk".

„Archa byla pravděpodobně radioaktivní, proto existuje řada starozákonních doporučení, jež navrhují řadu bezpečnostních opatření pro kněze, lidi, zvířata i budovy," píše americký badatel Roger D. Isaacs. „Proto všichni, kdo s truhlou manipulovali, měli mít na hrudi speciální brnění pokryté polodrahokamy, jež umí pohlcovat záření, jako je lapis lazuli, kobalt a azurit," vysvětluje.

Před nebezpečím mělo chránit také zlato, jímž byla archa pokryta. Umí totiž odrážet radioaktivní a ultrafialové záření. „Posledním bezpečnostním prvkem bylo kadidlo. Jeho složky mají prokazatelný ochranný účinek," tvrdí badatel. Dokládá to samotná Bible. Například v Leviticus 10:1-2 se píše, že Áronovi synové si přinesli kadidelnici, ale do ní dali jiné přísady, než ty, jež jim Hospodin přikázal. Nakonec zemřeli."

Archa jako obří baterka

Co konkrétně záření vyzařovalo, o tom Bible mlčí. Proto řada badatelů tvrdí, že archa nebyla radioaktivní, ale smrt přinášela pomocí elektřiny. „Celá truhla fungovala jako Leydenská láhev, tedy zásobník elektrického náboje," tvrdil již v roce 1933 Frederick Rogers, děkan katedry inženýrství na Lewis Institute of Technology. „Cherubíni byli kladným pólem okruhu."

Zdroj: Youtube

S ním souhlasí i badatelé Michael Blackburn a Mark Bennett. Ti dokonce tvrdí, že archu nabíjelo vybavení chrámu. „Stěny, nábytek, kožešiny, to vše bylo nabité kladnou, statickou elektřinou. Za určitých atmosférických podmínek se počáteční náboj dramaticky zvýšil a hromadil se uvnitř archy. Elektřina poté přeskočila mezeru mezi křídly andělů," tvrdí. „Je poněkud ironické, že se veškerá pozornost soustředí na to, co truhla obsahuje, přitom byla součástí celé struktury. Bez chrámu byla jen symbolem," píšou Blackburn a Bennett.

Zdroj:

www.huffpost.com, www.web.archive.org, www.forteantimes.com, www.novinykraje.cz, www.gizmodo.com