Potkali se v roce 1428 na turnaji v Augsburgu. Nebo v lázeňském domě, nejoblíbenějším veřejném místě středověku, zejména v zimním období. Obsluha pomáhala s mytím, masírovala, uměla vyléčit i drobné neduhy. Stejně jako dnes, i tehdy se lidé po lázních procházeli polonazí. Je tedy možné, že když mladý šlechtic Albrecht navštívil podnik Kašpara Bernauera označovaný jako „Hinterm Weberhaus “, padla mu do okna dcera majitele, osmnáctiletá jemná dívka s nádhernými blond vlasy a velkýma modrýma očima. Agnes Bernauer.

Agnes Bernauer

Agnes se narodila asi kolem roku 1410 v okolí města Augsburg. I přesto, že lázně navštěvoval snad každý, toto povolání bylo považováno za jedno z „nečestných". Mohou za to především prostitutky, které své služby v těchto provozovnách nabízely. Lásce se však nedá poroučet. Tak se Albrecht, syn bavorského vévody Arnošta, jež pocházel z mocného rodu Wittelsbachů, zamiloval do prosté měšťanky a rozhodl si ji přivést k mnichovskému dvoru.

Agnes se tak stala právoplatným členem královské domácnosti. To však nevyhovovalo Albrechtově rodině. Krásná a sebevědomá lazebnice rozčilovala jeho sestru, palatinskou hraběnku Beatrix, s romantickým vztahem nesouhlasil ani vévoda Arnošt. Pro svého syna, který měl jednou vládnout celému Bavorsku, si představoval jinou nevěstu.

Domluvil se tedy s Eberhardem III., hrabětem z Württemberska, že si Albrecht vezme jeho dceru Alžbětu. Zásnuby se konaly v roce 1429. Dívka však na poslední chvíli z dohodnutého sňatku vycouvala a provdala se za pážete svého otce, hraběte Jana IV. z Werdenbergu.

Arnošt Bavorský vs. Agnes Bernauer

Na první pohled mladým lidem již nic nestálo v cestě. Společně se přestěhovali do paláce ve Straubingu a plánovali si krásnou budoucnost. Arnošt Bavorský měl však jiné plány. Navíc, pokud by se provalilo, že jeho jediný syn žije s prostou lazebnicí, byl by šlechtický rod Wittelsbachů všem pro smích. Když tedy Albrecht odjel na lov, nechal Agnes odstranit.

Bylo 12. října 1435, do paláce vpadli stráže. Za nimi šel šouravým krokem kněz. „Jste zatčena za čarodějnictví, čeká vás Boží soud." S krásnou Agnes se zatočil svět. Stráže ji vzali mezi sebe a spěchali k řece. Na Straubingově mostě již čekal katův pacholek. Zručně ji svázal ruce a nohu dohromady tak, že jen jedna dolní končetina byla volná. Pak vyděšenou ženu shodil do vody.

Zdroj: Youtube

Agnes chvilku plavala, snažila se volat o pomoc, ale mučitel měl jasné rozkazy. Dlouhým bidlem ji tlačil pod vodu. Když Albrecht přijel domů a dozvěděl se, co se s jeho láskou stalo, rozhodl se, že svému otci vyhlásí válku. Situace byla tak vážná, že se rozpor snažil uklidnit i císař Zikmund Lucemburský. O rok později se muži usmířili. Arnošt nechal postavit, jako omluvu, kapli zasvěcenou Agnes. Na náhrobku z červeného mramoru věčně spí vytesaná v životní velikost. Pod hlavou má polštářek, v ruce drží růženec a u nohou jí sedí dva malí psi.

Zdroj:

www.scihi.org, www.althistory.fandom.com