Ruiny opředené legendami

Na severním pobřeží anglického hrabství Cornwall stojí zřícenina hradu Tintagel. Hrad sice pochází z 12. století, ale již v raném středověku byl na tomto místě palác, jak ukázaly vykopávky metr silných zdí z 6. století. Palác byl sídlem králů Dumnonie. Stará anglická legenda vypráví, že se právě na hradě Tintagel slavný král Uther proměněn Merlinovým kouzlem v podobu svého nepřítele Gorloise vyspí s jeho ženou Igraine a zplodí Artuše. Tak to alespoň popisuje anglický kněz a autor literárních děl o britské historii Geoffrey z Monmouthu (*1090-1100 – 1155).

Zdroj: Youtube

Kámen z Tintagelu

V roce 1998 na hradě našli archeologové při vykopávkách plochý břidlicový kámen se záhadným nápisem. Pochází z 6. století, tedy z doby, kdy měl žít legendární Artuš. Už od vykopání budil velkou pozornost, protože se badatelé domnívali, že by mohl skrývat nějaká vodítka o možné existenci tohoto slavného krále. V pravém horním rohu je vytesán nápis PATER COLIAVIFICIT ARTOGNOU, což bylo volně přeloženo jako „Artognou, otec potomka Colla, nechal zhotovit tento“. Nápis se zřejmě opakoval. Pak se zachovalo ještě COLI FICIT. Kámen byl proto pojmenován Artognouský. Říká se mu i Artušův kámen. Artognou může být, jak se vědci domnívají, obdobou jména Artuš. Co však nápis znamená, čí skutečně jsou ta jména a co nechal někdo zhotovit, nedokážou vědci určit.

Vytesaná písmena ve světle historie

Na Artognouském kameni jsou neméně zajímavá i vytesaná písmena A a X a další znaky. Předpokládá se, že jsou pozůstatkem nápisu po stranách kříže, což může být křesťanský symbol – christogram. Písmena jsou z řecké abecedy alfa a omega, uprostřed kterých je písmeno chi (psáno římským X), což by mohla být iniciála Christos (Kristus). Ať písmena znamenají cokoli, dochování písma z tak raného období není běžné. Kámen je tak velmi cenným důkazem, že obyvatelé této oblasti uměli číst a psát. Poskytuje tak i nové poznatky o životě a kultuře té doby. Spolu s dalšími nalezenými artefakty dále ukazuje, že tamní obyvatelé měli vazby i na jiná území, a že Tintagel musel být důležitým centrem námořního obchodu a politického dění. A nejspíš i hlavním městem království Dumnonie. Ať kámen a v něm vyryté nápisy po sobě zanechal sám král Artuš, nebo s ním nějakým způsobem souvisí, v oblasti Tintagel svou stopu zanechal. A nápis se možná skutečně vztahuje k významnému králi, který pak v legendách dostane jméno Artuš.

Zdroje: mysteriouswritings.com, www.facesofarthur.org.uk