Cheops

V roce 2019 byla z evropského kosmodromu poblíž města Kourou ve Francouzské Guyaně vypuštěna družice známá pod zkráceným názvem Cheops (CHaracterising ExOplanet Satellite). Data z programu Cheops agentura využívá k objevování exoplanet, tedy planet mimo naši Sluneční soustavu. Cheops pozoruje „tranzity“ – přechod nebeského tělesa přes jiné. To je moment, kdy se planeta na své dráze ocitne v místě pozorování a hvězdu zastíní. Pokles jasnosti hvězdy v čase se nazývá světlená křivka a díky ní dokážou astronomové odvodit velikost, tvar, hmotnost i složení planet. Tyto signály můžou podrobněji sledovat až pomocí této družice.

WASP-103b – šišatá planeta

Nedávno astronomové pomocí družice Cheops objevili v souhvězdí Herkules exoplanetu bizarního tvaru. Je zploštělá a šišatá, vědci ji přirovnali k ragbyovému míči. Planeta dostala jméno WASP-103b a obíhá v těsné blízkosti kolem své hvězdy WASP-103. Otočí se kolem ní za méně než den, zhruba za 22 hodin. Teplota hvězdy je asi o dvě stě stupňů vyšší než naše Slunce a skoro dvakrát větší. Údaje ukázaly, že je hmotnost planety WASP-103b jedenapůlkrát větší než Jupiterova a má dvakrát větší poloměr. Je tedy jaksi nafouklá v důsledku teploty své hvězdy. Vzhledem k tomu, že obíhá svou hvězdu velmi blízko, je gravitační vliv hvězdy mimořádně silný a podle agentury došlo k deformaci planety v důsledku silných slapových tlaků.

Naděje na nové poznatky

Deformace exoplanety byla objevena úplně poprvé. J. Laskar z Pařížské observatoře Université Paris Sciences et Lettres uvedl, že „… je neuvěřitelné, že Cheops tuto deformaci odhalila,“ a poté dodal „…a je to poprvé, kdy byla provedena taková analýza. Můžeme jen doufat, že pozorování po delší dobu povede k hlubšímu pochopení základní struktury planety." Na konci minulého roku byl vypuštěn vesmírný dalekohled J. Webba, který bude zkoumat nejen WASP-103b, ale i podobné planety se slapovým napětím. Vědci doufají, že doplní další pozorování družice Cheops a bude možné upřesnit výpočty a získat další poznatky o neobvyklém tvaru planety WASP-103b.

Zdroje: www.universetoday.com, www.esa.int, www.republicworld.com