Asyrský nástěnný reliéf

Ve sbírkách Britského muzea je od 19. století spolu s dalšími vystaven nádherný nástěnný reliéf, který tam byl převezen z paláce starověkého asyrského města Nimrud, v té době zvaného Kalchu (území dnešního Iráku). Na reliéfu je výjev, který zobrazuje asyrské vojáky. Z pevnosti dva lučištníci střílejí na nepřítele. Mají typické přilby, meče a luky s toulci na zádech. Před třemi stromy v pozadí je řeka, v ní plave mrtvé tělo šípem zasaženého protivníka a dva další. Mají dlouhá roucha, což naznačuje, že jsou vysokého postavení. A pak tu jsou dva další asyrští bojovníci. Také plavou v řece, pod sebou ale mají upevněné zvláštní vaky s trubičkou v ústech…

Asyřané jako zdatní bojovníci

Zmíněný nástěnný reliéf je datován do období 865-860 př. n. l., tedy vlády Aššurnasirpala II. (883-859 př. n. l.). Je to jeden z panovníků Novoasyrské říše (934-609 př.n.l.), ve své době velmoci, která si vybudovala dominantní postavení v Mezopotámii, kde rozšiřovala svá území. Mnoho historiků ji považuje za vůbec první „říši“ na světě. Asyrská vojska byla jednou z nejlépe organizovaných armád starověku, ale také nejobávanější a jedna z těch nejkrutějších všech dob. Za svůj vojenský úspěch vděčí mnoha „důmyslným“ novinkám. Ve vojenství Asyřané využívali železo, měli promyšlené obléhací stroje. Nic pro ně nebylo překážkou. A jak naznačuje reliéf, ani voda. I v té si dokázali poradit.  

Vodní vaky

Na reliéfu mají asyrští bojovníci ve vodě pod těly nafouknuté vaky ze zvířecích, nejspíš kozích kůží. Snaží se překonat řeku v místě, kde není brod ani most nebo se z vody nepozorovaně vplížit k nepříteli. Vak mohl být jakýsi plovák. Co však trubička? Dlouhá léta se proto předpokládalo, že to může být jakýsi předchůdce potápěčského zařízení, ze kterého bojovníci pod vodou trubičkou vdechovali vzduch. Při bližším zkoumání se však zdá, že je to naopak. Vojáci ho spíš nafukovali, aby se déle a lépe udrželi nad vodou. Takže něco jako první nafukovací kruh, křidélka či vznášedlo.

Zdroje: https://www.joshobrouwers.com/articles/crossing-river-example-assyrian-ingenuity, https://www.mcdoa.org.uk/Development_of_Diving.htm, https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-1222-10