Charismatický mladý muž Athos Salome z brazilského Divinopolis je známý jako „novodobý Nostradamus“. Údajně má schopnost vidět budoucnost, a varuje nyní svět před kaskádou přírodních katastrof. V Novém roce 2024 budou lidstvo trápit sopečné erupce, zemětřesení i záplavy.

Zdroj: Youtube

Mám dar od Boha

Salome tvrdí, že své nadpřirozené schopnosti získal od Boha. Prohlásil, že podle něj všichni lidé byli stvořeni k jeho obrazu, což z nás činí polobohy. „Myslím, že jsem byl vyvolen, abych pomáhal lidem na tomto světě. Dostal jsem prorocký dar.“ Salome se nechal už v minulosti slyšet: „Mé schopnosti byly vědecky prokázány.
Před několika měsíci byly mé předpovědi analyzovány a ukázalo se, že nemám žádné triky. Už ve dvanácti letech jsem si uvědomila, že jsem jiný než ostatní, mám zvýšenou citlivost vnímat a sdělovat události, které nemám pod kontrolou. Někdy jsem o sobě pochyboval a myslel si, že věci, které jsem předpověděl, se skutečně nestanou, ale krátce nato se zhmotnily.“

Existuje naděje

Salome tvrdí, že mnohé z jeho předpovědí se již naplnily. Věděl dopředu o smrti královny Alžběty II, převodu vlastnictví Twitteru na Elona Muska, pandemii koronaviru, a událostech na Ukrajině. Ve svých nejnovějších zjeveních prorok varuje před zemětřesením a povodněmi v následujících měsících. O nová zjevení se podělil s deníkem DailyStar. Věštec ale naznačuje, že existuje způsob, jak tuto cestu zkázy změnit a přežít.

Žádnou paniku

Moderní Nostradamus zdůrazňuje, že jeho vize nemají za cíl šířit paniku. Snaží se pouze lidi varovat, protože mnoho jeho předpovědí se už vyplnilo. Dodává, že jeho slova nejsou vytesána do kamene. Chce tím naznačit, že vždy je nějaká šance katastrofu zvrátit. Navzdory předpovědím o smrti a zkáze v celosvětovém měřítku věří, že lze podniknout nějaké kroky a zachránit situaci.

„Nesnažím se ve společnosti vyvolávat strach. Doufám, že se předpovídané negativní události nenaplní. Má varování nás mají motivovat k tomu, abychom se spojili a upřednostnili naše blaho,“ prohlašuje optimisticky Salome. A dodává: „Chci také zdůraznit význam plánování politiky, budování infrastruktury a zvyšování globálního povědomí. Díky správě věcí veřejných a spolupráci občanů můžeme těmto problémům zcela předejít.“

Sopky a zemětřesení

Podle pohledného věštce můžeme očekávat zvýšenou vulkanickou a seismickou aktivitu. Zóna tzv. Ohnivého kruhu obklopuje Tichý oceán, indonéský ostrov Jávu a pobřežní pás táhnoucí se od severní Kalifornie v USA po jižní Britskou Kolumbii v Kanadě. Tyto oblasti budou podle jeho předpovědi čelit neúprosným přírodním silám. Salome rovněž věští nárůst velmi silných hurikánů a cyklónů v jihovýchodní Asii, včetně Filipín a Thajska.

Bouře a povodně

Věštec identifikuje oblasti s vysokým rizikem bouří. Ohrožen je Mexický záliv a Florida ve Spojených státech. Salome zdůrazňuje, že je důležité být dobře připraven a nepodcenit sílu přírody. Dále varuje před nepříznivou budoucností, která by mohla postihnout nizozemský Amsterdam, americký New York a japonské Tokio. Tyto oblasti se mají podle něj připravit na zatopení vodou. Navzdory utrpení, které postihují Izrael, se alespoň zdá, že přírodní katastrofy mezi nimi nejsou.

Zdroj: dotyk.cz, jpost.com