Obrovské jezero Atitlán na Guatemalské vysočině se nachází mezi sopkami a v době největšího rozkvětu mayské civilizace byly jeho ostrovy domovem velké metropole. Byly zde rezidenční budovy, chrámy a náměstí. Obývalo jej mnohatisícové obyvatelstvo, ale pak bylo město z většiny zničeno.

Atitlán leží uvnitř sopečného kráteru ve výšce více než 5 000 metrů nad mořem. Archeologové nyní při ponorech prozkoumávají terén uvnitř kráteru, aby vysvětlili záhadu mystického starověkého města. Starověkou mayskou metropoli mohli archeologové prozkoumat ještě před přírodní katastrofou, jelikož výzkum byl plánován už dlouho. Přesto k němu došlo teprve nedávno.

Město se nacházelo na současném území Guatemaly a lidé ho považovali za posvátné. To byl i jeden z důvodů, proč zde nebyly prováděny výzkumy.

Zánik mayské civilizace a propadlá města

Mayská civilizace byla domorodou společností rozkládající se na území dnešního Mexika a Střední Ameriky, jejíž nejstarší sídla vznikla již v předklasickém období. Poté více než 3 000 let vzkvétala a prosperovala, dokud záhadně nezanikla. Ke konci 9. století byla města postupně jedno po druhém opouštěna, aniž bychom věděli, proč se tak stalo.

Teorií existuje více. Jednou z nich je, že rozpad způsobily pokračující války mezi městy, jiní se domnívají, že civilizace již nemohla v okolním prostředí prosperovat. Vědci nyní doufají, že se jim podaří najít konečnou verzi. Většina výzkumu ale probíhá pod vodou a při potápění v nadmořské výšce musí vědci dodržovat speciální pravidla.

Známé je rovněž i to, že sopka Atitlán mezi lety 250 až 300 vybuchla a láva a odpad zamířily k jezernímu odtoku, který zablokovaly. Voda začala stoupat s každým dalším deštěm a postupně pohltila všechno uvnitř včetně celého města. Lidé museli opustit svůj domov.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Výzkum v hloubce a v nadmořské výšce

Prosperující mayské město dosahovalo největší slávy v pozdně předklasickém období, někdy mezi lety 400 let př. n. l. až 250 n. l. Pak však jeho historie skončila. Na vině je zřejmě sopečná činnost, kvůli níž se město zřítilo a donutilo Maye k útěku.

Mexický Národní antropologický ústav uvedl, že město je nyní skryto v hloubce 39 až 65 metrů pod hladinou Atitlánu, kde jej archeologové potápěči zkoumají. Vedoucí celého výzkumu je vedoucí kanceláře Yucatánského poloostrova v Národním antropologickém ústavu Helena Barba Meinecke.

Archeologové se musejí potápět velmi hluboko, za hranice rekreačního potápění. Vědci chtějí, aby se lidé dozvěděli více o významu mayského města pro domorodé komunity v regionu.

Co hlubiny skrývají?

V hlubinách sopečného jezera byly dosud nalezeny zbytky budov, sloupů, obřadních kamenů a dalších částí města, na jejich základě byla vytvořena planimetrická mapa města. Ta odhalila, že celá lokalita má rozměry nejméně 200 krát 300 metrů.

V kalných vodách se zatím našlo přibližně 16 sakrálních staveb, komplex ukazuje asi 7 stále stojících stél, což dokazuje, že se jedná o posvátné místo. Ruiny nám mohou pomoci pochopit mayské rituály a náboženská přesvědčení. Kromě toho byly nalezeny nejméně dvě sauny či potní koupele, které se podobají konstrukcím na dalších mayských náboženských místech. Zde byly prováděny léčebné procedury, které museli poutníci absolvovat, aby se duchovně očistili před předstoupením před oltář. Mayové navíc uměli léčit četné choroby a celkovou nerovnováhu uvnitř svých těl. Na místě byly nalezeny i ohořelé lidské zuby, které jsou svědectvím posvátných ohňů, jimiž kněží vytvářeli prorocký kouř a vykládali zprávy od svých bohů.

Kromě mapování celé lokality byly rovněž odebrány vzorky bahna z jezera. Podle nich bude posouzena dynamika lokality a změřen její rozpad v čase.

Zájemcům bude umožněno se do oblasti podívat virtuálně.

Je zde více měst

Jak jsme již řekli, toto město není jediným mayským městem v oblasti. První podmořskou mayskou zříceninou v jezeře Atitlán bylo město Samabaj, jež na konci 90. let 20. století objevil potápěč, který zkoumal hlubiny jezera, když na místní „Atlantidu“ narazil asi 20 metrů pod hladinou.

Poté si rybáři před několika lety všimli „podvodního města", takže v lokalitě úřady zahájily rozsáhlé expedice a georeferenční průzkumy. Výsledky snažení archeologů a potápěčů jsou k vidění v kulturním centru. Kromě modelu města je zde k vidění i mayská keramika.

Název Atitlán v domorodém jazyce Nahuatl znamená „místo s vodou" a je o něm zmínka již v dávném příběhu o stvoření světa. Ostrov uprostřed jezera slouží od roku 500 př.n.l. jako poutní místo, jež navštěvují věřící z okolních hor a kněží tu slouží obřady pod širým nebem.

Zdroje:

www.newsweek.com, vedazive.cz, en.wikipedia.org/wiki/Lake_Atitlan