Vědci našli díky starověké mapě Atlantidu. Zbyla po ní vyprahlá poušť a záhadné Oko Sahary

Jarouš M Komořanský | 6. 2. 2023

Hledání bájné Atlantidy je stále snem mnoha hledačů pokladů a vlastně i senzací obecně. Někteří se domnívají, že ztracené město leží pod africkou pouští, někde hluboko v písku Sahary. Dnes po zlatém městě zbyla jen vyprahlá poušť a záhadné oko.

en.wikipedia.org/wiki/Pomponius_Mela, www.exemplore.com, curiosmos.com

Většina lidí považuje Atlantidu za smyšlenku, i když je to legenda o zaniklém městě, které údajně kdysi existovalo v Tichomoří. Pověst poprvé zmínil Platón ve svých dialozích Timej a Kritias, kde píše o tom, že město bylo zničeno záhadnými okolnostmi.

Lidé hledají Atlantidu po celá desetiletí. Někteří ji hledají na americkém kontinentu, jiní na potopeném ostrově, další zase na území dnešního Španělska. A nedávno populární teorie naznačuje, že Atlantida se mohla nacházet na Sahaře, u tak zvaného Oka Sahary. Ač se od Platónových časů objevilo o Atlantidě mnoho spekulací a teorií, stále nebylo nalezeno nic, co by dokazovalo existenci města.

Starověké pojetí světa: Co je Atlantae?

Hérodotova mapa i mapa vytvořená Pomponiem Melou – oba tyto starověké dokumenty zachycují tehdejší zobrazení světa. Mapa je přitom orientována na východ. Stačí si s ní však jen trochu pohrát. Když ji otočíme na současnou severní orientaci, hovoří jinak.

Takto bude vypadat mapa světa v roce 2100. Část kontinentů zcela zmizí z povrchu Země
Magazín

Takto bude vypadat mapa světa v roce 2100. Část kontinentů zcela zmizí z povrchu Země

Tyto mapy jsou důkazem, že lidé ve starověku měli poměrně jasnou představu o tom, jak zobrazovat svět. Oblast v severozápadní oblasti Afriky je na starých mapách označena jako "Atlantae". Leží hned vedle místa Mauri. Dnes je na místě, kde by se tedy mohla Atlantida nalézat, jen vyprahlá poušť.

Na video s touto teorií se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oko Sahary a bájná Atlantida: Co mají společného?

V jedné z možných teorií se skutečně Atlantida z Tichomoří přenesla na Saharu, stejně jako byla uváděna i další místa. Zatímco skuteční vědci se teorií Atlantidy moc nezabývají, pro veřejnost je toto téma stále lákavé.

A tak zvané Oko Sahary teorii jen podporuje. Oko Sahary je zvláštní geologický útvar, který nalezneme v severozápadním cípu Afriky v Mauretánii. Oku se jinak přezdívá Richatská struktura. Je možné, jak tvrdí konspirační teoretici, že tento útvar by mohl mít co do činění právě s Atlantidou. Tuto teorii dále podporují i starověké řecké a římské mapy.

V Antarktidě se našla obří oválná struktura. Může jít o trosky vyspělého města
Magazín

V Antarktidě se našla obří oválná struktura. Může jít o trosky vyspělého města

Podle nich by snad právě Oko Sahary mohlo samotnou Atlantidu označovat.

Tyto mapy mají jistě co říci právě k Atlantidě, dokonce je možné spekulovat, že ji umísťují přímo do „Oka Sahary“. Je to ale skutečně tak, že mapa hovoří o Atlantidě? Kdyby tomu tak bylo, proč by ještě bájné město nebylo nalezeno?

Tagy Afrika Atlantida Mauritánie Sahara Španělsko