en.wikipedia.org/wiki/Pomponius_Mela, www.exemplore.com, curiosmos.com

Většina lidí považuje Atlantidu za smyšlenku, i když je to legenda o zaniklém městě, které údajně kdysi existovalo v Tichomoří. Pověst poprvé zmínil Platón ve svých dialozích Timej a Kritias, kde píše o tom, že město bylo zničeno záhadnými okolnostmi.

Lidé hledají Atlantidu po celá desetiletí. Někteří ji hledají na americkém kontinentu, jiní na potopeném ostrově, další zase na území dnešního Španělska. A nedávno populární teorie naznačuje, že Atlantida se mohla nacházet na Sahaře, u tak zvaného Oka Sahary. Ač se od Platónových časů objevilo o Atlantidě mnoho spekulací a teorií, stále nebylo nalezeno nic, co by dokazovalo existenci města.

Starověké pojetí světa: Co je Atlantae?

Hérodotova mapa i mapa vytvořená Pomponiem Melou – oba tyto starověké dokumenty zachycují tehdejší zobrazení světa. Mapa je přitom orientována na východ. Stačí si s ní však jen trochu pohrát. Když ji otočíme na současnou severní orientaci, hovoří jinak.

Tyto mapy jsou důkazem, že lidé ve starověku měli poměrně jasnou představu o tom, jak zobrazovat svět. Oblast v severozápadní oblasti Afriky je na starých mapách označena jako "Atlantae". Leží hned vedle místa Mauri. Dnes je na místě, kde by se tedy mohla Atlantida nalézat, jen vyprahlá poušť.

Na video s touto teorií se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oko Sahary a bájná Atlantida: Co mají společného?

V jedné z možných teorií se skutečně Atlantida z Tichomoří přenesla na Saharu, stejně jako byla uváděna i další místa. Zatímco skuteční vědci se teorií Atlantidy moc nezabývají, pro veřejnost je toto téma stále lákavé.

A tak zvané Oko Sahary teorii jen podporuje. Oko Sahary je zvláštní geologický útvar, který nalezneme v severozápadním cípu Afriky v Mauretánii. Oku se jinak přezdívá Richatská struktura. Je možné, jak tvrdí konspirační teoretici, že tento útvar by mohl mít co do činění právě s Atlantidou. Tuto teorii dále podporují i starověké řecké a římské mapy.

Podle nich by snad právě Oko Sahary mohlo samotnou Atlantidu označovat.

Tyto mapy mají jistě co říci právě k Atlantidě, dokonce je možné spekulovat, že ji umísťují přímo do „Oka Sahary“. Je to ale skutečně tak, že mapa hovoří o Atlantidě? Kdyby tomu tak bylo, proč by ještě bájné město nebylo nalezeno?