Použití jaderných zbraní je otázkou diskutovanou po mnoho let. Zastánci jaderných zbraní tvrdí, že působí jako odstrašující prostředek a brání ostatním zemím v útoku. Odpůrci však tvrdí, že použití jaderných zbraní by bylo porušením mezinárodního práva a mělo by katastrofální důsledky pro veškerý život na Zemi.

Podle zprávy Bulletinu atomových vědců by výbuch všech jaderných bomb na Zemi ve stejnou dobu měl katastrofální následky. Není nic překvapujícího, že taková událost by měla globální dopad s ničivými důsledky pro celou Zemi.

Na video o ničivé síle výbuchu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Toto naprosto strhující osmiminutové video bylo na YouTube zhlédnuto již více než 29 milionkrát.

Co všechno by se stalo?

Prvním a téměř bezprostředním důsledkem by bylo intenzivní teplo vyvolané detonací. Jaderný výbuch vytvoří mohutnou ohnivou kouli, která může dosáhnout teploty až desítek milionů stupňů Celsia. Způsobilo by to rozsáhlé požáry, a to i v oblastech, které by nebyly výbuchy přímo zasažené.

Dalším problémem by byly i tlakové vlny způsobené výbuchy. Podle zprávy by exploze způsobily rázové vlny, které by byly cítit po celém světě. Vyvolaly by mohutná zemětřesení, tsunami a sopečné erupce.

Dlouhodobým problémem by byl následný jaderný spad, tedy radioaktivní odpad, který se uvolňuje do atmosféry po jaderném výbuchu. Může způsobit rozsáhlou kontaminaci a zůstat v atmosféře po mnoho let, rozšířit se po kontinentech a způsobit dlouhodobé zdravotní problémy.

Děsivá čísla

Od roku 2019 se na Zemi nachází 15 000 jaderných zbraní, z nichž ke zničení města stačí pouhé tři jaderné hlavice. 15 000 hlavic odpovídá 3 miliardám tun TNT a jejich výbuch by byl až 15x větší než nejsilnější erupce sopky Krakatoa. Vznikla by tak ohnivá koule o průměru 50 km. Tlaková vlna z ní by zničila vše v okruhu 3 000 km a obíhala by světem následující týdny. Výbuch by byl slyšet všude a hřibovitý mrak by dosáhl okraje zemské atmosféry až k vesmíru.

Jak moc se obávat aneb Konec života na Zemi?

Zpráva rovněž naznačuje, že výsledná destrukce by byla tak silná, že by mohla vést k zániku veškerého života na Zemi. I kdyby se některým organismům podařilo přežít, poškození životního prostředí by bylo natolik závažné, že by planeta byla po tisíce let neobyvatelná.

I když hrozba nad lidstvem visí neustále, událost, jakou je výbuch všech zbraní najednou, je velmi nepravděpodobná. Světové jaderné mocnosti přijaly opatření ke snížení svých arzenálů a existují mezinárodní dohody, které mají zabránit použití jaderných zbraní. Existence těchto zbraní však nadále představuje hrozbu a možnost jejich použití by neměla být brána na lehkou váhu.

Zkušenosti varují

V minulosti došlo k několika blízkým incidentům, které vyvolaly obavy z použití jaderných zbraní. Nejznámější z nich je kubánská krize, kdy se Spojené státy a Sovětský svaz ocitly blízko jaderné válce. V posledních letech napětí mezi jadernými mocnostmi stále roste, přičemž zvláštní obavy vzbuzuje jaderný program Severní Koreje a probíhající konflikt mezi Indií a Pákistánem.

V průběhu let bylo vyvinuto úsilí o snížení počtu jaderných zbraní ve světě. Nejvýznamnější z nich byla Smlouva o omezení strategických zbraní (START), kterou v roce 1991 podepsaly Spojené státy a Sovětský svaz. Tato smlouva vedla k výraznému snížení počtu jaderných zbraní ve světě, ale stále je před námi dlouhá cesta. Vladimir Putin však vloni opět zvýšil obavy světa z jaderné války prohlášením, že hodlá pozastavit účast Ruska v nové smlouvě START, poslední zbývající jaderné dohodě mezi USA a Ruskem.

Zdroje: www.indy100.com, sites.google.com, fas.org