Rekonstrukce krásky z doby bronzové

Ava byla ženou doby bronzové. Její hrob se podařilo objevit až 4250 let po její smrti. Nacházel se v severním Caithnessu nedaleko megalitu Achavanich. 

Vědci se nyní rozhodli zrekonstruovat její podobu, aby se skotské ženě žijící tisíce let zpátky mohli opět podívat do tváře. 

Hrob Avy se podařilo objevit v roce 1987. Dlouhé roky pak trvalo prozkoumat lebku, na základě které lze následně zrekonstruovat rysy tváře. 

Celým procesem navrácení tváře této ženě provázel Cicero Moraes, uznáváný odborník na obličejovou grafiku pocházející z Brazílie. Ani ten však neměl na růžích ustláno. 

Rekonstrukci Aviny tváře doprovázela od počátku celá řada komplikací. Tou největší byla absence spodní čelisti, která je pro celkovou podobu obličeje klíčová. Spodní čelist se podařilo doplnit až na základě získaných statistických údajů. 

Následovala analýza velikosti a polohy dalších obličejových rysů. Na řadu tak přišly rty, oční bulvy, nos nebo uši. Ty pak vědci srovnávaly s daty z CT skenů lidských dárců současné doby. 

Skutečná podoba

Na základě dalších zkoumání se vědcům podařilo odhalit, jak hluboko se nacházela Avina tkáň v daném místě lebky. Tu pak opěť srovnali s údaji dárců pocházejících z řad moderních Evropanů.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Následovala anatomická deformace. „Tato technologie spočívá v použití lebky a měkkých tkání virtuálního dárce, které se upravují, dokud se lebka dárce nepřemění na lebku Avy. To způsobí, že se kůže přizpůsobí deformaci a výsledkem je obličej odpovídající danému člověku. Konečný výsledek nám nabízí pohled do prehistorické minulosti Skotska," uvedl Moraes a dodal:  „Nakonec vidíme mladou dívku s výraznou tváří, která budí respekt."

Rekonstrukce Aviny tváře odhalila krásku světlé pleti, s modrýma očima, širším nosem a plnými rty. Vyzařuje z ní navíc obrovské odhodlání, síla a respekt. 

Moraesova rekonstrukce Aviny tváře však není první pokusem, jak této dívce vrátit podobu. Již v roce 2018 se o to pokusil forenzní umělec Hewe Morrison. Šlo o vůbec první případ, kdy byly na rekonstrukci tváře použité 3D technologie. 

„Obecně jsou závěry dost podobné, protože výsledkem je robustní obličej s nosem mírně asymetrickým směrem k levé straně obličeje," dodal Moraes. Ten se však přiklání také k variantě, že Ava mohla být nositelkou tmavých vlasů. 

Ava zemřela pravděpodobně mezi 18 a 25 lety, živila se suchozemskou stravou, přestože se nacházela v blízkosti moře, a stav jejích kostí naznačoval, že se živila fyzickou prací.

Zdroje: www.bbc.com, www.smithsonianmag.com, archaeology.co.uk