Na konci Evropy

Azorské ostrovy, nejvzdálenější oblast Evropy a dnes vyhledávaná turistická destinace, objevil pro Portugalsko Diogo de Silves v roce 1427. Přistál u břehů ostrova Santa Maria. Nedlouho po něm začala připlouvat jedna loď za druhou a na svých palubách přivážet nové obyvatele ostrovů, kteří tam brzy zdomácněli. Aby vědci získali „… širší pohled na to, co se stalo v minulosti,“ jak uvedl výzkumník z Azorského centra Pedro Raposeiro a hlavní autor článku zveřejněném na Proceedings of the National Academy of Sciences, začali odebírat vzorky sedimentů z jezer ve snaze zjistit, co by mohly o historii napovědět.

Vzorky nezklamaly

Tým odborníků různých oborů z mnoha institucí, ústavů a univerzit z Portugalska, Spojených Států, Nizozemska, Švýcarska, a dokonce Austrálie odebral vzorky usazenin z jezer na ostrovech São Miguel, Pico, Terceira, Flores a Corvo. Podrobili je geologickým, chemickým a biologickým analýzám a datovali je. „V jezerních sedimentech jsme zjistili přítomnost sterolů, což je velmi hojný podíl organických látek v trusu savců, a dno s výkaly, které jsou interpretované jako indikátory lidské činnosti,“ vysvětlují výzkumníci.

Santiago Giralt, další z autorů odborného článku k tomu dodal a vysvětlil, že vzhledem ke své zeměpisné poloze na Azorech nežili velcí savci a koprostanol, který vzniká bakteriálním rozkladem cholesterolu v zažívacím traktu a svědčí o přítomnosti lidí, další látky z výkalů pak o přežvýkavcích jako krávy, kozy a ovce, kteří tam před příchodem člověka nežili.

Nové poznatky o osídlení Azorských ostrovů přibližuje následující video:

Zdroj: Youtube

Další stopy, které ukazují na člověka jsou pyly nepůvodních travin a pokles pylů původních porostů. Což zároveň s objevením pozůstatků dřevěného uhlí dle výzkumníků ukazuje, že první osadníci vypálili lesy, aby získali prostor pro pastviny.

Dějiny se přepisují

Datování sedimentů ukázalo, že některé ostrovy obývali osadníci v letech 700 až 850 n. l., tedy o 700 let dříve, než připluli portugalští mořeplavci. Na základě různých simulací klimatických podmínek se vědci domnívají, že pocházeli ze severní Evropy, protože dle jejich zjištění jim plavbu mohly umožnit převládající severovýchodní větry, které byly pro plavbu k Azorům velmi příznivé.

Kam ale zmizeli a proč? Byli to Vikingové? Neznámá kultura či mimozemšťané? Ať pocházeli odkudkoli, nezanechali po sobě nic víc než ty zbytky výkalů na dně jezer. A z těch prozatím vědci více nevyčtou. Jisté je, že tento výzkum vyvrátil, že Azory jako první osídlili Portugalci.

Zdroje: phys.org, www.pnas.org