Psal se rok 2010, když se prezident Portugalské asociace pro archeologický výzkum Nuna Ribeira vydal podrobně zkoumat azorské sousostroví. Hluboko ve vnitrozemí objevil kamenné stavby tzv. hypogea. Jeho tvrzení, že „Skalní umění a zbytky lidských staveb naznačují, že Azory byly obsazeny lidmi před tisíci lety" rozpoutalo zuřivou debatu.

Nakonec byla portugalská vláda nucena jmenovat expertní komisi, která pozůstatky prozkoumala. O tři roky později odborníci prohlásili, že kamenné stavby jsou buď přírodního původu nebo jsou mnohem mladší, než určil Ribeira. Celá záležitost tak byla uzavřena.

Megality na Azorských ostrovech

Antonieta Costa, postdoktorandka na univerzitě v Portu v Portugalsku, však s verdiktem nesouhlasila. „Byla jsem přesvědčená, že ostrovy byly osídleny ve starověku a dokonce i v prehistorii," vysvětlila. Vláda ji ale archeologický průzkum nepovolila. Až do roku 2016.

Po prvních týdnech již vědkyně sklízela ovoce své práce. Objevila megality, kamenné mísy i záhadné otvory ve skalách. O nich si badatelé mysleli, že byly vytvořeny moderními osadníky, aby si usnadnili těžbu kamene. Costa je však přesvědčená, že tvořily kalendář. „Žádná ze štěrbin neukazovala přímo na východ. Navíc, ty které byly tomuto světovému směru nejblíž, byly menší než ostatní," říká.

Na deskách skalního podloží odhalila nápisy, jež jsou podobné umění z doby kamenné na kontinentální Evropě. „Rytiny se dají přirovnat k dnešním mapám. Netuším však, zda ukazují skutečná nebo imaginární území a jakou měly funkci." V hlubinách lesů a na okraji luk identifikovala kameny, o kterých si myslí, že sloužily k ceremonialním účelům. Vypadají jako zvířata nebo lidé. „Připomínají mi útvary na severu Finska. Jeho obyvatelé poblíž podobných skal prováděli obřady."

Starodávná cesta přes oceán

Další megalitické stavby, tedy objekty z velkých, neopracovaných balvanů, objevil archeolog António Félix Rodrigues na ostrově Terceira. „V tuto chvíli ale nedokážeme říct, jaká společnost je založila. Nedochovala se žádná keramika nebo jiné artefakty datované do období neolitu, eneolitu, chalkolitu a doby bronzové, kdy tyto stavby běžně vznikaly," napsal ve svém článku Megalitické stavby objevené na Azorských ostrovech v Portugalsku. (Zdroj: www.scirp.org) „Nutno také podotknout, že v lokalitě nebyly provedeny žádné archeologické výkopy ani sondy."

To, že Azory byly obydlené ještě před portugalským objevením, mohou dokázat kartáginské mince, které našel v roce 1778 na ostrově Corzu Johan Frans Podolyn. Kartágo bylo založeno v 1. století př. n. l. Féničany na území dnešního Tuniska. Různé hypotézy tvrdí, že jeho obyvatelé věděli, jak se dostat do Nového světa. Aby si udrželi obchodní monopol, úspěšně šířili mýtus o tom, že oceán nelze přeplout.

Zdroj: Youtube

Antonieta Costa věří, že Azory mohly být skutečně první zastávkou na cestě do Nového světa a poznamenává, že některé značky, jež viděla na místních skalách, se zdají podobné těm, které studoval harvardský biolog Barry Fell v Severní Americe. Tuto teorii ale musí potvrdit další archeologické výzkumy.

Zdroj:

www.theepochtimes.com, www.novoscriptorium.com