Ačkoli je předkolumbovská hudba pro nás v moderní době ztracena, zvuky rekonstruovaných píšťal nám mohou pomoci lépe porozumět starověku. Navíc kromě aztéckých píšťal byly nalezeny i další typy starověkých zvukových pomůcek vyrobených z různých materiálů, například z peří, cukrové třtiny, hlíny a žabí kůže.

Původní funkce aztéckých píšťal?

Někteří historikové se domnívají, že Aztékové používali píšťalu smrti proto, aby pomohli zemřelým na cestu do podsvětí. Kmeny prý používaly děsivé zvuky jako psychologickou zbraň, jíž byli schopni zastrašit nepřátele na začátku bitvy. Ale to nebylo jejich jediné použití.

"Moje zkušenost je taková, že přinejmenším některé předhispánské zvuky působí spíše destruktivně než pozitivně, jiné jsou silně trans-evokující. Zvuky se jistě používaly při nejrůznějších kultech, například obětních, ale také při léčebných obřadech," uvedl odborník na archeologii předhispánské hudby Arnd Adje Both.

Na dokument o aztéckých píšťalách smrti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Píšťaly do boje nebo na cestu na onen svět

První exempláře aztéckých píšťal byly nalezeny v aztéckém chrámu v Mexiku. Vypadaly jako podivné hrobové předměty ve tvaru lebek, tudíž se archeologové domnívali, že jde jen o pouhé hračky nebo ozdoby. Proto byly normálně označeny, zaspány do katalogů a uloženy. Až o pár let později se ukázalo, že se jedná o strašidelné "píšťaly smrti".

Kromě bitev, kdy měly píšťaly vyděsit nepřítele, mohly být však používány také při obřadech a rituálech. Vydávaly velmi pronikavé zvuky, které připomínají lidský křik.

Když tedy aztéčtí bojovníci nosili píšťaly na krku, používali je k šokování nepřátel na začátku bitvy. V praxi to vypadalo tak, že píšťaly zněly jako stovky smrtících skřeků, ječících ve stejném rytmu. To nahnalo nepřátelům takový strach, že je to vyvedlo z míry a nebyli schopni bojovat.

Pokud byly píšťaly jen vloženy s mrtvými do hrobu, jejich funkcí bylo doprovodit mrtvého na onen svět. Obětovaný člověk dostal píšťaly, aby do nich mohl po smrti foukat a duch větru ho bezpečně provedl podsvětím.

Roztodivné zvuky píšťal

Poté, co byly píšťaly v jeskyni nalezeny, odborníci se na ně pokusili zapískat. Když se to konečně podařilo, byly vydávané zvuky popsány jako děsivé. Píšťaly vydávají zvuky "lidského vytí v bolestech, strašidelných poryvů svištícího větru nebo "křiku tisíce mrtvol". Poté se jejich studiu začal věnovat Roberto Velázquez Cabrera, strojní inženýr a zakladatel mexického Instituto Virtual de Investigación Tlapitzcalzin. Tento odborník strávil roky rekonstruováním nástrojů předkolumbovských lidí, aby prozkoumal zvuky, které vydávají. Některé z replik píšťal jím vytvořených vydávají zvuky a tóny dosahující horního rozsahu lidského sluchu, pro nás téměř neslyšitelné.

Podle něj zejména píšťala smrti nebyla běžným nástrojem a byla pravděpodobně vyhrazena pro oběti, jejichž duše se měly dostat do posmrtného života, nebo pro použití v boji.

Zdroj: Youtube

Někteří odborníci se však domnívají, že starověcí lidé používali různé tóny k tomu, aby poslali mozek do určitých stavů vědomí, nebo dokonce ke zvládání či léčení nemocí.

Zdroje:

www.whistlespot.com, www.ancient-origins.net, www.dailysciencejournal.com