Podle aztéckého mýtu o stvoření byl svět Aztéků v době španělské kolonizace pátou érou cyklu stvoření a zničení. Věřili, že jejich svět byl předtím čtyřikrát stvořen a zničen. Během každého ze čtyř předchozích cyklů vládli zemi různí bohové prostřednictvím dominantního živlu a poté ji zničili. Tyto světy se nazývaly slunce.

Podle Aztéků žijeme ve věku pátého Slunce

Podle aztécké mytologie se na počátku stvořitelskému páru Tonacacihuatl a Tonacateuctli, známého také jako bůh Ometeotl. Ten byl mužem i ženou, měl čtyři syny, Tezcatlipoci z východu, severu, jihu a západu. Po 600 letech začali synové tvořit vesmír, včetně stvoření kosmického času, zvaného "slunce". Tito bohové nakonec stvořili svět a všechna ostatní božstva.

Po stvoření světa dali bohové lidem světlo. K tomu se však jeden z bohů musel obětovat skokem do ohně. Každé další slunce bylo stvořeno osobní obětí alespoň jednoho z bohů. Klíčovým prvkem tohoto příběhu je tedy skutečnost, že k zahájení obnovy je nutná oběť.

Na konci čtvrtého slunce se bohové sešli v Teotihuacánu, aby rozhodli, kdo se musí obětovat, aby mohl začít nový svět. Bůh Huehuetéotl - starý bůh ohně - založil obětní oheň, ale žádný z nejdůležitějších bohů nechtěl do plamenů skočit. Bohatý a pyšný bůh Tecuciztecatl, známý také jako vládce hlemýžďů, váhal. Mezitím však skočil do plamenů skromný a chudý Nanahuatzin a stal se novým sluncem.

Proroctví o jeho konci je děsivé

Tecuciztecatl skočil za ním a stal se druhým sluncem. Bohové si však uvědomili, že dvě slunce by zahltila svět, a tak po Tecuciztecatlovi hodili králíka a ten se stal měsícem. Obě nebeská tělesa uvedl do pohybu Ehecatl, bůh větru, který zuřivě a prudce rozfoukal slunce.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pátému Slunci vládne Tonatiuh, bůh Slunce. Toto páté Slunce je charakterizováno denním znamením Ollin, což znamená pohyb. Podle aztécké víry to naznačovalo, že tento svět skončí zemětřesením a všichni lidé budou sežráni nebeskými příšerami.

Aztékové se považovali za lid Slunce, a proto bylo jejich povinností živit boha Slunce prostřednictvím krvavých obětí a obětování. Pokud by tak neučinili, způsobilo by to konec jejich světa a zmizení Slunce z oblohy.

Na konci každého 52 letého cyklu prováděli aztéčtí kněží obřad nového ohně neboli "svazování let". Legenda o pěti sluncích předpovídala konec kalendářního cyklu, ale nebylo známo, který cyklus bude poslední. Aztékové uklízeli své domy, odhazovali všechny domácí modly, hrnce na vaření, oblečení a rohože. Během posledních pěti dnů se uhasily ohně a lidé vylezli na střechy, aby očekávali osud světa.

Poslední den kalendářního cyklu vystupovali kněží na Hvězdnou horu, dnes španělsky známou jako Cerro de la Estrella, a sledovali východ Plejád, aby se ujistili, že se ubírá po své obvyklé dráze. Do srdce obětní oběti se vkládal vrták s ohněm; pokud by se oheň nepodařilo zapálit, bylo by podle mýtu Slunce navždy zničeno. Úspěšný oheň byl pak přenesen do Tenochtitlánu, aby znovu zapálil ohniště v celém městě. Podle španělského kronikáře Bernarda Sahaguna se obřad nového ohně konal každých 52 let ve vesnicích po celém aztéckém světě.

Zdroje:

www.jstor.org

www.aztec-history.com

www.ancientpages.com