Vášeň amatérského historika

Na počátku jedinečného objevu rákosové „Noemovy archy“ byla vášeň nadšence pro historii L. Simmonse. Jako člen Britského královského letectva sloužil po druhé světové válce tři roky na Blízkém východě, kde se mu dostala do rukou hliněná destička s textem psaným babylonským klínovým písmem. „Když se můj otec vracel domů, poslal si domů celou truhlu plnou podobných věcí – pečetí, tabulek, keramických střepů,'' řekl jeho syn Douglas, který tabulku zdědil. „Sbíral je po bazarech, nebo mu je přinesli lidé, kteří věděli, že se o takové věci zajímá, aby si vydělali pár drobných,“ upřesnil. Zmínil také, že otec s nadšením tabulku ukázal některým badatelům a těžce nesl, že ji odmítli jako bezcenný brak. Nicméně Douglasovi to nedalo a po dlouhých letech ji v Den otevřených dveří vzal do Britského muzea. Tam se na ni podíval odborník na klínové písmo doktor I. Finkel. „Je to ta nejneobyčejnější věc,“ řekl mu Douglas, „…když ji držíte v ruce, máte okamžitě pocit, že jste přímo spojeni s dávnou minulostí a běhá vám mráz po zádech.“ A měl pravdu…

Stará tabulka

Doktor Finkel byl z potlučené, téměř čtyři tisíce let staré tabulky naprosto nadšený. Označil ji jako „jednu z milionu.“ Když po několika letech vyluštil šedesát řádek psaných „úhledným“ klínovým písmem, byl to pro něj úžasný moment, jak později prohlásil. Ač bylo nalezeno mnoho tabulek, které popisují potopu, tato je jediná, která popisuje tvar pradávné archy. „…lidé předpokládali, že Noemova archa je v podstatě dnešní zaoceánská loď se špičatou přídí a zádí, aby mohla plout po vlnách – tak ji také zobrazovali,“ řekl doktor Finkel. Genesis udává popis, rozměry a stavbu archy, která měla Noa dopravit k bájné hoře Ararat. Měla být dlouhá 135 metrů, široká 22,5 metrů a vysoká 13,5 metrů a mít tři patra. „Archa však nemusela nikam plout, stačilo, aby se vznášela na vodě…,“ uvedl doktor.

Tisíce let starý příběh

Podle Finkelova překladu hliněná tabulka obsahuje popis a návod na stavbu archy a starý příběh. V něm se Bůh rozhodne před povodní ušetřit spravedlivého sumerského krále Attra-Hasise, jeho rodinu a zvířata. „… rákosová zeď! Attra-Hasisi, dbej mé rady, abys žil navěky! Zboř svůj dům, postav loď; pohrdni majetkem a zachraň si život! Nakresli si loď, kterou postavíš, s kruhovým půdorysem; ať je její délka i šířka stejná.“ Píše se v tabulce. Na ní, dle popisu, měly být přístřešky pro zvířata a lidi z palmových vláken vyztužené živicí. Obrovský kruhový koráb měl mít rozměry zhruba dvou třetin fotbalového hřiště a stěny vysoké šest metrů. Kruhová plavidla staří Babyloňané znali a do nedávna se v některých oblastech používali pro přepravu zvířat. Finkel se domnívá, že je možné, že buď hebrejští učenci či zajatci v Babylonu tento příběh vyslechli a včlenili ho do Starého zákona v podobě Noemovy archy.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.theguardian.com, www.haaretz.com, www.smh.com.au