Vhled do minulosti

Tato poškozená hliněná tabulka, která je nyní uložena v Britském muzeu, pochází z roku 600 př. n. l. a nabízí fascinující pohled na to, jak Babyloňané vnímali svět kolem sebe a jak se v něm prolínal fyzický i duchovní rozměr.

Malá, ale významná mapa o rozměrech pouhých 122 x 82 mm zachycující prostor kolem Babylonu, je složitě zdobená klínovým písmem a pečlivě vyleptanými obrázky. Babylon, který se nachází v samém srdci mezopotámského světa, obklopují dva soustředné kruhy představující "hořkou vodu" nebo "slané moře". Tabulka vymezuje oblasti a ostrovy kolem slaného moře, zdobí ji vzdálenosti, popisy a vyobrazení mýtických hrdinů a zvířat obývajících jednotlivé oblasti. Jižní bažiny a pohoří Zagros jsou vepsané ve spodní a horní části mapy. Řeka Eufrat ladně teče z hor přes Babylón směrem k bažinám pod nimi. Ve středu mapy je také dalších sedm označených oblastí.

Pravděpodobně jde o města, která poskytují podrobnější vhled do babylonské geografie. Bohužel kvůli poškození tabulky chybí tři ostrovy v dolním rohu. Zvláště zajímavé jsou také ostrovy označené jako "místo vycházejícího slunce", "slunce je skryto a nic není vidět" a "za letem ptáků". Tyto ostrovy spolu s celkovým uspořádáním činí z této mapy jedinečný artefakt starověké kartografie. 

Rozluštění záhady

Většina map z téže doby byla lokalizovaná a vylučovala země za oceánem, ale babylonská mapa světa se od nich výrazně liší, protože představuje komplexní vizi celého světa.

Babylonskou mapu popisuje toto video: 

Zdroj: Youtube

Samotnou záhadou pak byla přesná interpretace mapy, která stála za nejednou vědeckou debatou. Zatímco někteří tvrdili, že zobrazuje geografické rozložení babylonského světa, jiní debatovali nad mytologickým kontextem. 

Vyobrazení všech 18 mytologických zvířat, připomínající babylonský Epos o stvoření, naznačuje souvislost s jejich mytologickým světonázorem. Někteří se také domnívají, že Babyloňané se zabývali kartografií z praktických důvodů, aby si usnadnili vývoz zemědělských přebytků.

Zajímavé je, že mapa zcela ignoruje území tehdejšího Egypta a Persie, přitom jejich existence byla obyvatelům Babylóna známá. Mapa vyvolává otázky ohledně jejího účelu: Byla doslovným zobrazením jejich zeměpisného chápání, nebo symbolickým znázorněním jejich mytologické víry? Důkladnou analýzou se vědci dobírají stále blíž k vyřešení této záhady. 

Díky objevům, jako je babylonská mapa světa, odhalujeme záhady starověkých civilizací, získáváme ucelenější přehled o jejich životě a perspektivách. I když některé otázky mohou zůstat nezodpovězené, každý takový artefakt poskytuje cenný střípek do skládačky pochopení historie.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.grunge.com, digitalmapsoftheancientworld.com