Podle britského antropologa Edwarda B. Tylora je animismus nejstarší formou náboženství. Vyvinul se z lidské zkušenosti, kdy byl jedinec konfrontován se zážitky, které prožíval ve spánku. Jelikož nedokázal vysvětlit rozdíly mezi lidmi ve snech a těmi „opravdovými", začal věřit, že člověk má duši. Ta stojí mimo hmotný svět. Postupem času se z tohoto přesvědčení vyvinula víra v duchy a duchovní bytosti. Nakonec vyústila v polyteismus a monoteismus.

Orientalista Josef Kandert vysvětluje, že těla živých bytostí byla brána jako schránky duší. Aby byla udržována rovnováha, po zániku svého „hostitele" se přesouvaly do říše mrtvých.

Babylónská tabulka a duch

To, že jim s jejich cestou žijící rádi pomohli, svědčí hliněná tabulka stará 3500 let. Byla součástí průvodce k vymítání duchů, který je ve sbírkách Britského muzea od 19. století. Z artefaktu o velikosti lidské dlaně minimálně polovina chybí. Z toho důvodu nebyl nikdy důkladněji prozkoumán.

„Hledal jsem nové podklady pro svou knihu o historii duchů. Najednou mě napadla otázka, jak se na tuto problematiku dívali v Mezopotámii. Vytáhl jsem tabulku, rozsvítil lampičku a nevěřil jsem vlastním očím. Pod speciálním úhlem světla se objevila kresba zachycující dvě postavy," říká Irving Finkel.

Rytina představuje vousatého muže, kterého vede na provázku poměrně podsaditá dáma. Podle nápisu pod obrázkem se Babyloňané měli zbavit otravného ducha mužského pohlaví tak, že mu seženou milenku. Ta ho pak odvede do podsvětí.

Návod na vymítání duchů

Pokyny dále radí, aby si vymítači vyrobili figurky muže a ženy, připravili si dvě nádoby s pivem a brzy ráno pronesli zaříkadlo vzývající boha Slunce a spravedlnosti Šamaše. „Duch měl vstoupit do jedné z figurek," doplňuje Finkel. Text pak končí slovy: „Nedívej se za sebe!"

Zdroj: Youtube

Když v Mezopotámii zemřel člověk, pohřeb zahrnoval rituály, které mu měly zabránit k návratu mezi živé a dělat problémy. „Stávalo se však, že lidé umírali v zahraničí, při bitvách nebo při porodu. Tím pádem jejich duše zůstaly na pozemském světě. Proto existovala specializovaná škola magie, jenž měla duchy uklidnit a poslat tam, kam patří," vysvětluje kurátor. Jedním z návodů má být tabulka z Babylonu. Ta navíc zachycuje nejstarší kresbu ducha, jaká kdy byla objevena.

Zdroj:

www.livescience.com, www.smithsonianmag.com, www.cs.wikipedia.org