Tabulka Plimpton 322 byla objevena počátkem 20. století na území jižního Iráku. Objevil ji Edgar Banks a hliněná tabulka byla později určena jako 3700 let stará. Zřejmě pochází ze starověkého sumerského města Larsa a je datována někdy mezi roky 1822 a 1762 př. n. l. Je dokonce považována za jednu z inspirací pro postavu legendárního Indiana Jonese.

Na video o této neskutečné tabulce, která může ovlivnit moderní matematiku, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kdo stojí za vynálezem trigonometrie?

Podle vědců z australské Univerzity Nového Jižního Walesu tabulka obsahuje nejstarší a nejpřesnější trigonometrickou tabulku na světě. Pokud by se ukázalo, že je to pravda, pak tento nález přepisuje historii, protože by dokázal, že trigonometrii nevynalezli Řekové, jak jsme předpokládali, ale již staří Babylóňané o více než 1000 let dříve.

Trigonometrie je již dle názvu nauka o trojúhelnících. A pro její nejsnazší definici se obraťme k Wikipedii. Ta říká, že „trigonometrie je obor matematiky, který se zabývá trojúhelníky a kružnicemi. Její funkce se používají k popisu vlastností libovolného úhlu, vztahů v libovolném trojúhelníku a grafů libovolné opakující se kružnice.“

Trigonometrie potom pomáhá objasnit a pochopit jednotlivé vazby mezi nimi a pomocí toho pak pochopit i obecné cykly ve světě kolem nás. Jak se zdá, Babyloňané toto věděli. A své znalosti vtiskli do tabulky.

Pythagorova věta známa ještě před narozením Pythagora

Ukazuje se, že stará hliněná tabulka je velmi precizním a fascinujícím matematickým dílem, dokonce pokročilým i na naši trigonometrii. Navíc dokazuje, že Babyloňané dokázali slavnou Pythagorovu větu tisíc let před narozením řeckého matematika Pythagora!

Jak uvádí doktor Daniel Mansfield, Plimpton 322 vrtá matematikům hlavou už více než 70 let. V té době se ukázalo, že na tabulce je zachycen zvláštní vzorec čísel zvaný Pythagorova trojice. „Obrovskou záhadou byl až dosud účel vzorce - proč starověcí písaři prováděli složitý úkol generování a třídění čísel na tabulce. Náš výzkum odhalil, že Plimpton 322 popisuje tvary pravoúhlých trojúhelníků pomocí nového druhu trigonometrie založené na poměrech, nikoli na úhlech a kružnicích," říká.

Co o hliněné tabulce víme?

Babylonská tabulka má 15 řádků čísel napsaných klínovým písmem ve čtyřech sloupcích. Používá číselný systém o základu 60, pojmenovaný "sexagesimální", který pochází již od starých Sumerů.

Tabulka mohla sloužit ve své době jako neocenitelná pomůcka při stavbě paláců, chrámů a kanálů. Trigonometrické tabulky se používaly v mnoha oborech a umožňovaly použít jeden známý poměr stran pravoúhlého trojúhelníku k určení dalších dvou neznámých poměrů.

Hliněná 3700 let stará tabulka je navíc naprosto přesná a její přístup může něco naučit i moderní matematické mágy.

Tabulka skutečně přepisuje vědecké poznatky. Dokazuje, že přestože se babylonská matematika už více než 3000 let nepoužívá, má možné praktické využití v geodézii, počítačové grafice a vzdělávání. I v dnešní době nás tedy může starověk naučit mnohem více, než umíme a otevírá nové možnosti pro moderní matematický výzkum i vzdělávání.

Na velmi pokročilý výklad tabulky, v angličtině, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.science.org, newatlas.com, bigthink.com