Babylonská věž ale nebyla nikdy oficiálně prohlášena za skutečnou stavbu, byť se objevily důkazy, které o ní hovoří. Slavný biblický příběh je stále vyprávěn v mnoha verzích a učenci se dlouhou dobu přeli o tom, zda je postaven na skutečné události.

V roce 539 př. n. l. dobyl Kýros Veliký Babylon, čímž osvobodil židovský národ z vyhnanství. Ještě před touto událostí však byli Židé v důsledku své vzpoury proti Bohu rozptýleni po různých oblastech světa. Odtud vychází i teorie, že Velký Zikkurat postavili Babyloňané jako repliku dřívější věže, kterou podle nich postavil král Nimrod, řečený Kút, aby dosáhl nebe. A právě tato teorie se zdá být nyní potvrzena.

První důkaz existence nebeské stavby

Za důkaz toho, že Babylonská věž skutečně existovala, je považován nález starověké tabulky datované do 6. století př. n. l., na níž je vyobrazena samotná věž a vládce Mezopotámie Nabukadnezar II., který vládl Babylonu v letech 605-562 př. n. l.

Podle profesora Andrewa George pochází tabulka, která se datuje do období kolem roku 600 př. n. l., ze soukromé sbírky norského podnikatele Martina Schøyena. Zároveň je považována za nejjasnější dosud nalezený obrázek babylonského Velkého zikkuratu.

Ač byla tato podivná tabulka nalezena téměř před 100 lety, až nyní ji vědci začali zkoumat. Došli k závěru, že biblická věž se začala stavět poblíž Nabopolassaru za vlády krále Hammurala a byla dokončena až o 43 let později, za vlády Nabukadnezara.

"Bibličtí badatelé dlouho diskutovali o tom, zda babylonská věž skutečně existovala. Nyní se zdá, že tuto otázku vyřeší pozoruhodná kamenná deska, která nebyla nikdy předtím zobrazena na filmu," uvádí časopis Smithsonian.

Vědci dokázali, že obsah starověké tabulky se skutečně do značné míry shoduje s biblickým příběhem. Jenže otázek je daleko více.

Jaká je souvislost věže s božím hněvem?

Pokud tedy věž existovala, je možné, že zde skutečně došlo k pomísení jazyků proto, že si lidé rozzlobili Boha?

Kniha Genesis 11,4 říká: "Pojďme, postavíme si město a věž s vrcholem na nebi, a tak si uděláme jméno, jinak se rozprchneme po celé zemi." A tak se stalo.

"Hospodin však sestoupil, aby se podíval na město a věž, které lidé stavěli. Hospodin řekl: "Jestliže jako jeden lid mluvící stejným jazykem začali dělat toto, pak jim nic z toho, co plánují, nebude nemožné. Pojď, sestoupíme dolů a zmateme jejich jazyk, aby si navzájem nerozuměli. Hospodin je tedy odtamtud rozehnal po celé zemi a oni přestali stavět město. Proto se mu říkalo Babylon - protože tam Hospodin zmátl jazyk celého světa. Odtud je Hospodin rozptýlil po celé Zemi." A tak se stalo.

Tabulka je tedy vědci považována za jakousi první ilustraci i s popiskem, který biblický příběh zhmotňuje. Díky ní máme stavební plány a krátký popis průběhu rekonstrukce. Text se zmiňuje i o tom, že Nabukadnezar mobilizoval pracovní síly z celého tehdy známého světa, aby dokončily babylonskou věž, přičemž lidé mluvili změtí všech tehdy známých jazyků.

Jaké budou však závěry, si musíme ještě počkat.

Zdroje:

www.christianpost.com

mysteriesrunsolved.com