Archeologové a historici viděli v Baigongských trubkách (anebo Bai-Gongshan Iron Pipe) něco, co odpovídá učebnicovému popisu starých předmětů. Navíc pak provedené radiokarbonové datování, jež se uskutečnilo v Pekingském geologickém institutu odhalilo, že tyto železné trubky byly ulity přibližně před 150 000 lety. Záhada zůstala dodnes z velké části nezodpovězena. Někteří se kloní opět k mimozemským teoriím starověkých astronautů.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oblast nehostinná a neosídlená

Podivné útvary byly odhaleny v roce 2002 poblíž Qadimské pánve, která se nachází na úpatí Himálaje. Vypadaly jako dobře uspořádané kovové trubicovité struktury, které byly zapuštěny do skal v okolí hory Baigong. Pro tuto čínskou horu se vžil i název Bílá hora. Oblast je známa drsným podnebím a nehostinností, proto ani dnes není hojně osídlena. Většinou tudy procházejí pouze pastevci na cestě za dobrými pastvinami dále na jih. Předpokládá se, že lidé tuto oblast obývali před 30 000 lety, ale i tehdy se jednalo o kočovníky, kteří po sobě nezanechali žádné viditelné a významné stopy osídlení.

Potrubí s pyramidou coby dominantou

Původ potrubí Baigong a jeho stavitelé zůstávají neznámí. Aby vědci určili původ trubek, použili techniku termoluminiscence. Chtěli tak zjistit, po jakou dobu byl krystalický minerál vystaven slunečnímu záření nebo zahřívání. Radiokarbonové datování provedené později odhalilo, že železné trubky byly roztaveny přibližně před 150 000 lety.

Trubky byly otestovány v nedaleké huti a pouze 8 % materiálu nebylo možné odlišit od jiných typů materiálu. Zbývající, daleko větší část, byla z oxidu železitého, oxidu křemičitého a oxidu vápenatého. Právě přítomnost oxidu křemičitého a oxidu vápenatého je výsledkem dlouhodobého kontaktu železa s okolním pískovcem. To by pak odpovídalo tomu, že potrubí je staré tisíce let.

Kořeny stromů, trubky, radiaktivita

Jsou-li trubky skutečně staré tak, jak se vědci domnívají, lokalita sama o sobě je ještě zajímavější. Některá potrubí jsou navíc vysoce radioaktivní, tvrdí jiní vědci, stejně jako je zde ještě teorie o tom, že trubky nejsou trubky, ale zkamenělé kořeny stromů, o čemž jsme již psali. Podle čínského týdeníku Xinmin objevili vědci v roce 2003 při zkoumání potrubí rostlinný odpad a něco, co vypadalo jako letokruhy stromů. Ve hře se tak objevila teorie diagenezi, neboli přeměna sedimentů v horninu.

Na video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Pyramida a propojení s jezerem

Dodnes se vlastně neví, zdali se jedná o přírodní jev. Největší dominantou je pak zvláštní pyramida, o níž se vědec Yang Ji z Čínské akademie společenských věd domnívá, že ji mohli postavit inteligentní tvorové. Pyramida je 50-60 metrů vysoký jehlanovitý výběžek, obklopený dobře organizovanou sítí trubkovitých struktur, které vedou do jezera Toson Hu.

Toto jezero je naplněno slanou vodou a je od samotných trubek vzdáleno asi 300 metrů. Potrubí je pak s jezerem spojeno trubkami zapuštěnými ve vnitřní skalnaté podlaze a stěnách. A právě toto netradiční spojení potrubí s jezerem mate vědce, kteří jej nedokážou pochopit. Proč je jezero spojeno s pyramidou? A proč je toto spojení tak důmyslné?

Další informace přináší toto video:

Zdroj: Youtube

Mimozemská stavba?

Jednou z odpovědí je opět mimozemská stavba. Samotný potrubní komplex využívá potrubí různých velikostí, s velkými trubkami o průměru až 1,5 metru a okrajovými vedeními, jež jsou v průměru jen několikacentimetrová.

Na lidské dílo prostě nevypadají, přitom kdyby bylo prokázáno, že je přece jen vyrobili lidé, pak by tento objev přepsal historii. Byli to tedy mimozemšťané, nebo skutečně vyspělá lidská prehistorická civilizace, jak popsali vědci NASA v tzv. Silurské hypotéze? Ke stavbě pyramidy a trubek by totiž musely být použity techniky, které pak následně zase zanikly.

Jak je tedy vidno, teorií je mnoho, ale zatím bez jasného závěru.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com, ancientlife.net, eidolonparanormal.blogspot.com, tall-white-aliens.com