Tyto balancující obří kameny jsou jednou z největších záhad světa. Popírají gravitaci a věda to nechápe

Natálie Borůvková | 13. 3. 2023

Balancující kameny Brimham jsou souborem bizarně tvarovaných skalních útvarů, nacházejících se v hrabství North Yorkshire v Anglii. Tyto obří kameny jsou jednou z největších záhad světa. Zcela popírají gravitaci, věda to nechápe.

Jedna z největších záhad světa

Balancující kameny Brimham jsou proslulé svými neobvyklými tvary, vytvořenými miliony let přírodního zvětrávání a eroze. Jsou oblíbenou turistickou atrakcí, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

Jejich stáří se odhaduje na více než 300 milionů let a jejich vznik se datuje do období karbonu. Během této doby se kameny vytvořily z vrstev pískovce, jílovce a slínovce, které v oblasti usazovaly řeky a oceány. Postupem času byly horniny vyzdviženy a vystaveny erozi, která vymodelovala neobvyklé tvary, které vidíme dnes.

Kameny poprvé objevili lidé před více než 4000 lety. Oblast s balancujícími kameny využívali k náboženským účelům. Věřili, že je obývají duchové, a používali je jako místo uctívání. V 18. a 19. století se tato oblast stala oblíbeným cílem turistů a kameny, jež zcela popírají gravitaci se staly častým námětem cestopisných knih a časopisů.

Zcela popírají gravitaci

Balancující kameny Brimham jsou jedinečným a fascinujícím geologickým útvarem. Mají různé tvary a velikosti. Jsou výsledkem procesu známého jako diferenciální eroze, během kterého různé typy hornin erodují různou rychlostí. Měkčí horniny erodují rychleji, takže tvrdší horniny zůstávají obnažené a vytvářejí neobvyklé tvary, které dnes vidíme.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kameny dostaly různá jména, například Tančící medvěd, Orel nebo Sfinga. Jména odrážejí jejich nápaditý tvar. Staly se významnou kulturní památkou a jsou používané jako symbol přírodních krás Severního Yorkshiru.

Kameny také sehrály důležitou roli ve vědeckém výzkumu. Již mnoho let je studují geologové a geomorfologové, kteří je využívají k pochopení procesů zvětrávání a eroze. Kameny byly rovněž využité ke studiu vlivu klimatických změn na krajinu a k vývoji nových technik ochrany křehkých geologických útvarů. V neposlední řadě se pak vědci snaží rozluštit záhadu jejich balancování, která zcela popírá gravitaci. 

Chápete, jak mohou stát tyto záhadné obří kameny? Vědci nenašli vysvětlení, proč se nezřítí
Magazín

Chápete, jak mohou stát tyto záhadné obří kameny? Vědci nenašli vysvětlení, proč se nezřítí

Brimhamské kameny jsou domovem řady rostlinných a živočišných druhů, jež se přizpůsobily životu v drsném prostředí. V oblasti se vyskytuje vřes, borůvka a další druhy rostlin. Oblast je také domovem mnoha druhů ptáků, včetně sokola stěhovavého a krkavce velkého.

Tuto obří starověkou bránu vytesanou do skály nelze otevřít. Prostor za ní je obrovskou záhadou
Magazín

Tuto obří starověkou bránu vytesanou do skály nelze otevřít. Prostor za ní je obrovskou záhadou

Brimhamské kameny jsou fascinujícím a významným geologickým útvarem, který hrál důležitou roli v historii a kultuře Severního Yorkshiru. Jsou symbolem přírodních krás této oblasti a oblíbeným cílem turistů i vědců. Poskytují jedinečné prostředí pro celou řadu rostlinných a živočišných druhů a slouží jako zdroj inspirace pro další generace.

Zdroje: www.atlasobscura.com, www.nationaltrust.org.uk, en.wikipedia.org

Tagy Anglie eroze gravitace hornina krása Severní Yorkshire