Jedna z největších záhad světa

Balancující kameny Brimham jsou proslulé svými neobvyklými tvary, vytvořenými miliony let přírodního zvětrávání a eroze. Jsou oblíbenou turistickou atrakcí, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

Jejich stáří se odhaduje na více než 300 milionů let a jejich vznik se datuje do období karbonu. Během této doby se kameny vytvořily z vrstev pískovce, jílovce a slínovce, které v oblasti usazovaly řeky a oceány. Postupem času byly horniny vyzdviženy a vystaveny erozi, která vymodelovala neobvyklé tvary, které vidíme dnes.

Kameny poprvé objevili lidé před více než 4000 lety. Oblast s balancujícími kameny využívali k náboženským účelům. Věřili, že je obývají duchové, a používali je jako místo uctívání. V 18. a 19. století se tato oblast stala oblíbeným cílem turistů a kameny, jež zcela popírají gravitaci se staly častým námětem cestopisných knih a časopisů.

Zcela popírají gravitaci

Balancující kameny Brimham jsou jedinečným a fascinujícím geologickým útvarem. Mají různé tvary a velikosti. Jsou výsledkem procesu známého jako diferenciální eroze, během kterého různé typy hornin erodují různou rychlostí. Měkčí horniny erodují rychleji, takže tvrdší horniny zůstávají obnažené a vytvářejí neobvyklé tvary, které dnes vidíme.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kameny dostaly různá jména, například Tančící medvěd, Orel nebo Sfinga. Jména odrážejí jejich nápaditý tvar. Staly se významnou kulturní památkou a jsou používané jako symbol přírodních krás Severního Yorkshiru.

Kameny také sehrály důležitou roli ve vědeckém výzkumu. Již mnoho let je studují geologové a geomorfologové, kteří je využívají k pochopení procesů zvětrávání a eroze. Kameny byly rovněž využité ke studiu vlivu klimatických změn na krajinu a k vývoji nových technik ochrany křehkých geologických útvarů. V neposlední řadě se pak vědci snaží rozluštit záhadu jejich balancování, která zcela popírá gravitaci. 

Brimhamské kameny jsou domovem řady rostlinných a živočišných druhů, jež se přizpůsobily životu v drsném prostředí. V oblasti se vyskytuje vřes, borůvka a další druhy rostlin. Oblast je také domovem mnoha druhů ptáků, včetně sokola stěhovavého a krkavce velkého.

Brimhamské kameny jsou fascinujícím a významným geologickým útvarem, který hrál důležitou roli v historii a kultuře Severního Yorkshiru. Jsou symbolem přírodních krás této oblasti a oblíbeným cílem turistů i vědců. Poskytují jedinečné prostředí pro celou řadu rostlinných a živočišných druhů a slouží jako zdroj inspirace pro další generace.

Zdroje: www.atlasobscura.com, www.nationaltrust.org.uk, en.wikipedia.org