Přibližně 10 milionů let až do konce eocénu byla Balkánská oblast ostrovním kontinentem nebo řadou ostrovů, oddělených od Asie a také od západní Evropy. Odborníci vždy zpochybňovali pevninu, která Asii s Evropou spojovala. Objev nového kontinentu je považován za jeden z největších objevů v oblasti geologie posledních let. Jím způsobené geografické posuny měly zásadní vliv na změny právě v těchto dvou kontinentech, v Evropě a Asii. Balkánatolie dle vědců umožnila savcům z Asie kolonizovat Evropu před 34 miliony let. Ale spolu s tím došlo i k masovému vymírání a dalším převratným změnám.

Dnes tato oblast zahrnuje přibližně dnešní Balkán a Anatolii. Fosilní savci z této oblasti se liší od savčí fauny západní Evropy nebo Asie.

Most přes historsické éry

Balkánatolie zřejmě umožnila savcům z Asie kolonizovat Evropu před 34 miliony let. To dnes dokládají různě nalezené fosilie savců, kteří se prezentovali jako asijského původu.

Jak vědci zjistili, kontinent se podle radiokarbonové stopy začal formovat asi před 200 miliony lety. Živočichové jej ale začali využívat mnohem později, asi před 50 miliony let tudy začali přecházet mezi dvěma velkými kontinenty.

Další kontinent? Je jich šest, nebo sedm?

Tým francouzských, amerických a tureckých paleontologů a geologů objevil, zdá se, nový kontinent, který dostal jméno Balkánatolie. Jméno je odvozeno podle jeho polohy, je totiž velkou částí zemí jižního Balkánu a Anatolie, která představuje asijskou část Turecka.

Rozlišení kontinentu i jeho časové zasazení bylo provedeno na základě endemické fauny, která se před 40 miliony let velmi lišila od fauny Evropy a Asie.

Balkánotolie je nyní vědci považována za třetí euroasijský kontinent. Ten je vklíněn mezi Evropu, Afriku a Asii. Pomalu a postupem času splynul s Evropou a rozdělil vodní plochu uvízlou mezi Evropou a Asií na dnešní Černé a Kaspické moře. Nyní to vypadá na další posun - tento kontinent chce splynout s Evropou a pomalu uzavírá Černé moře.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co má do činění s hromadným vymíráním?

Pokud tedy kontinent skutečně sloužil jako most, co má společného s masovým vymíráním? Pravděpodobně mnohé.

I když si vědci nemyslí, že by tento most mezi Evropou a Asií mohl být příčinou vymírání během přechodu eocénu do oligocénu, jistě mu napomohl. Právě tehdy došlo k velkým změnám ve fauně Evropy a Asie. Velmi se změnilo životní prostředí stávajících živočichů, poklesla mořská hladina a došlo k výraznému globálnímu ochlazení.

A před 34 miliony let došlo ke geografické události zvané Grande Coupure, masové vymírání. To postihlo mnoho asijských druhů, které dříve přešly do Evropy. Na vině může být i unikátní fauna přítomná na tomto kontinentu.

Právě kvůli mostu se zvířata posunula na nová teritoria, kde však bylo jiné klima. Prostředí zde bylo mnohem chladnější, a právě Balkánatolie mohla být tím, co před 34 miliony let vyvolalo masové vymírání.

Bez tohoto kontinentu by asijské druhy savců neměly onen most, který jim umožnil přechod z Asie do Evropy. V jihovýchodní Evropě mají některé eocénní nálezy příbuzné rysy s asijskými, ale nikoli západoevropskými formami. Tato asijská fauna na Balkáně zůstala odlišná. Zejména fosilie bachiteriidů a krysovitých hlodavců na Balkáně naznačují, že invazní savci z Asie začali kolonizovat jihovýchodní evropský prvek Balkánatolie ve středním nebo pozdním eocénu, někdy mezi lutetským a priabonským stupněm. Spojení zde tedy jistě bylo.

Zdroje:

historyofyesterday.com, en.wikipedia.org/wiki/Balkanatolia