Před miliony lety

Západ Evropy a východ Asie byly v době eocénu (před 55 až 34 miliony lety) odděleny a žila na nich velmi odlišná zvířata. Asijská fauna byla mnohem pestřejší a mnohé z čeledí savců žijí dnes na obou kontinentech. V evropské části žila zvířata dané oblasti (endemická), například, býložraví savci, vzdálení příbuzní dnešních koní, vzhledem spíš připomínající tapíry (palaeotheriidae). Před 34-35 miliony lety došlo k hromadnému vymírání živočichů a rostlin. Poté se do západní Evropy dostaly druhy z Asie. Fosilie nalezené na Balkáně ale ukazují, že asijští savci obývali Evropu již před velkým vymíráním, což vědce poněkud mátlo. Jak se tam dostali, pak zkoumali pod vedením Francouzského národního centra pro vědecký výzkum.

Nový kontinent

Mezinárodní tým znovu prozkoumal starší paleontologické nálezy, z nichž některé jsou i z 19. století, přehodnotil datování a došel k překvapivým závěrům. Zjistil, že na území dnešního Balkánu a Anatolie (Malé Asie) žila sourodá exotická fauna, odlišná od evropské a asijské, například příbuzní jihoamerických vačnatců. Vyskytovali se tam i velcí býložravci, kteří v té době obývali Afriku. Badatelé také objevili nové naleziště fosilií z doby před 38-35 miliony lety, nejstarší dosud objevené v Anatolii. Úlomky čelistí, které tam odkopali, patří brontotheresům, zvířatům, která vypadají jako velcí nosorožci. Jde o asijské příbuzné savce.

Vědci všechny poznatky shrnuli a vyplynulo jim, že tam musela být oblast, která byla samostatnou pevninou. Výsledky své práce pak zveřejnili v časopise Earth Science Reviews.

Balkánatolie

Tento třetí euroasijský kontinent ležel mezi Evropou, Asií a Afrikou. Existoval před 50 miliony lety, a jak vědci předpokládají, byl domovem jedinečné fauny. V důsledku dosud neznámých geografických změn ho osídlili asijští savci. Jak dále uvedli, je velmi pravděpodobné, že se Balkánatolie spojila v jeden kontinent před 34 miliony lety během doby ledové, kdy vzniknul antarktický ledový příkrov, a snížily se hladiny moří.

Zdroje: arkeonews.net, scitechdaily.com