Někdy nám sama historie ukáže, že i ti, jež jsme dlouho považovali za ty nejodvážnější, se přece jen někoho báli. I Vikingové, jak se zdá, měli obávaného soupeře.

Válečníci z Jantarové země

Byl to právě národ Baltů, kterému se přezdívalo válečníci z Jantarové země. Ti kdysi obývali území dnešní Litvy a Lotyšska a po dlouhá léta se o nich příliš nemluvilo. Důvodem byla jejich dravost a také strach, který budili i u těch, u kterých bychom to nikdy nepředpokládali.

Válečníci z Jantarové země dobývali vše, co chtěli a po čem toužili. Jako správní pohané si málokdy brali servítky a pro víru ve své božstvo byli ochotní přinést takřka jakoukoliv oběť.

Těmto prastarým a poněkud tajemným Baltům se také říkalo Kuronci. V jejich řadách ale nečekejte žádné nuzáky. Válečníci z Jantarové země totiž překypovali hojností a blahobytem a to i v podmínkách, které jim drsný Balt mnohdy nabízel.

Svůj život žili zcela podle svého a ačkoliv museli vynaložit nemalé úsilí, aby se měli, jak si přáli, na sebe samotné nikdy nezapomínali. Byli to bohatí a vlivní lidé. A také ti, jež uměli porazit jakéhokoliv nepřítele.

Tajemný lid, před jehož krutostí se chrabří Vikingové třásli hrůzou

Válečníci z Jantarové země si bedlivě střežili své území a často budili takovou hrůzu, že se jen málokdo opovážil jim jakkoliv vzdorovat. Byl to národ pohanů, který pohanským setrval až do svého konce. A to i v době, kdy se křesťanství stávalo hlavním náboženstvím. Tito pohané si ponechali božstvo vlastní. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tento tajemný lid se nezdráhal dobýt jakékoliv místo, které si usmyslel. Bez okolků drancoval jednu vesnici za druhou, s opovržením sobě vlastním strašil břehy dnešního Švédska a za odměnu si bral vše, co se jako tučná kořist mohlo hodit na horší časy. 

Kuronci byli národem tak obávaným, že se jich báli i samotní a krutí Vikingové. Ti se před válečníky z Jantarové země třásli hrůzou. Lidé jim často říkali Vikingové z Baltu. Kuronci však Vikingy ve své krutosti mnohokrát převýšili.

Bohatství těchto válečníků však nebylo získané jen tím, co kde pobrali nebo si přivlastnili. Hlavním zdrojem jejich blahobytu se stal jantar. I proto se jim říká válečníci z Jantarové země. Naleziště jantaru jim zajistilo "dostatek" po dlouhé roky. Byli holt ve správný čas na správném místě. Jantar byl jejich době vyhledávaným obchodní artiklem. A Kuronci přesně věděli, jak toto "zlato severu" co možná nejvýhodněji zpeněžit. 

Válečnící z Jantarové země vynikali ve stavbách lodí. Pustošili pobřežní území, kde potenciál lodí dokázali využít na maximum. 

Na co sáhli, to se jim dařilo. Neznali nepřítele, kterého by nakonec nedokázali pokořit. Svou krutost dávali rádi a často najevo, aby si získali patřičný respekt.

Zdroje:

www.delfi.lt

www.ancient-origins.net

en.wikipedia.org