Podle serverů CNN a Banknote World byl papírek nalezený při rutinním zkoumání dřevěné sochy. Ukázalo se, že jde o bankovku. Ale ne ledajakou. Bankovka totiž pochází z období dynastie Ming. 

Začalo to pergamenem

Když Ray třímal v rukou dřevěnou buddhistickou sochu ze 14. století, vůbec netušil, co se v dutině lebeční této sochy skrývá. Socha byla pravděpodobně součástí série 16 až 500 soch, které se obvykle uchovávaly uvnitř buddhistického chrámu k uctívání.

Byl to na první pohled malý papírek. Nález uvnitř hlavy dřevěného Buddhy vedl k odhalení pokladu nesmírné historické hodnoty. Restaurátoři se domnívají, že bankovku mohl dovnitř umístit mecenáš, který nechal sochu opravit asi 50 let po jejím vzniku.

Bankovka i styl řezby sochy naznačují, že dílo vzniklo v čínském období Hongwu. Samotná bankovka je stará více než 700 let a vznikla za čínské dynastie Ming, která trvala téměř 300 let, tedy od roku 1368 do roku 1644.

Historikův životní objev

Bankovka z období Hongwu dynastie Ming byla nalezená uvnitř dřevěné sochy ztělesňující hlavu Luohana, postavy z buddhistické mytologie. Luohan byl v buddhistické kultuře moudrý člověk, který prošel čtyřmi stupni osvícení a dosáhl nirvány.

Dynastie Ming byla známá používáním papírových platidel, která se používala spolu s měděnými mincemi. Období vlády císaře Hongwu, který byl zároveň zakladatelem a prvním císařem dynastie Ming, bylo prosperující érou. Tehdy vzkvétal mezinárodní obchod a rostl počet obyvatel.

Nález bankovky poukazuje na důležitost uchovávání historických artefaktů a na význam pečlivého zkoumání předmětů před jejich prodejem nebo vystavením. Historik, který nález učinil, byl ohromený hodnotou pokladu, který objevil.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co měla bankovka za účel?

Typické je, že se v buddhistických sochách občas nacházejí materiály, jako jsou svitky manter, relikvie, zrnka, kadidlo a polodrahokamy, které do pozlacených bronzových soch vložil mnich nebo láma," říká Luke Guan, specialista na asijské umění.

Bankovka sama o sobě poskytuje cenné poznatky o historii dynastie Ming, zejména o jejím umění, kultuře a hospodářství. Jedná se o nejstarší tištěné platidlo v Číně. Ač je možné obecně říci, že buddhistické sochy jsou dobře známé poklady, tato bankovka je zcela ojedinělá.

Kromě samotné hodnoty 700 let starého artefaktu zdůrazňuje význam uchovávání historických artefaktů, zejména těch, které mohou obsahovat skryté poklady.

Historik, který objev učinil, byl oceněný za svou pečlivost a pozornost věnovanou detailům, které vedly k odhalení těchto cenných artefaktů. „Pokud víme, je to poprvé, kdy byla uvnitř dřevěné buddhistické sochy objevená bankovka," říká Tregaskis. „Byli jsme překvapeni, ohromeni, a jakmile jsme (text) přeložili, velmi nadšeni!"

Bankovka spolu se sochou putovaly do aukce

Poté, co byla bankovka objevená, putovala socha do aukce asijského umění Raphy Star Collection v australském Sydney. Socha i bankovka se společně prodaly téměř za 36 tisíc dolarů. V době, z níž bankovka pochází, se peníze v Číně dělaly z ručně vyráběného papíru z morušové kůry a tiskly se pomocí vyřezávaného dřevěného bloku, což je stará čínská technologie.

Nikdy předtím jsme však neslyšeli, že by někdo našel peníze uvnitř dřevěné sochy." Nelze s jistotou říci, jak se peníze ocitly ukryté uvnitř uměleckého díla, ale díky datům vytištěným na bankovce byli specialisté společnosti Mossgreen schopni ověřit stáří sochy a lépe pochopit její historii. Bankovka o hodnotě jednoho guanu byla v té době nejvyšší dostupnou nominální hodnotou a odpovídala "jednomu liangu" stříbra, tedy asi 98 dolarům.

Zdroje: edition.cnn.com, www.banknoteworld.com, www.livescience.com