Rekonstrukce lebky

Během procházení exemplářů v Eastbourne Museum se podařil zcela unikátní objev. Tamní pracovnice památkové péče Jo Seamanová objevila ve sklepě téměř kompletně zachovalou kostru. 

Pojmenovali ji Beachy Head Lady. Ukázalo se, že kostra pochází z doby římské. Pozdější analýza odkryla, že jde s velkou pravděpodobností o subsaharskou Afričanku žijící v římském Eastbourne.

Kostru ihned prozkoumal tamní osteoarcheolog. Došel k závěru, že nalezená kostra je ženského pohlaví a patřila ženě poměrně malého vzrůstu. Za svého života mohla měřit přibližně metr padesát centimentrů.

Kostra patřila ženě, která zemřela mladá. Odborníci se shodují, že zemřela ve věku kolem dvaceti let. Za pomoci rentgenových snímků se odhalilo, že ženě chyběly zuby moudrosti. 

Kostra měla dobře zachovalou také lebeční část. I to byl důvod, proč se odborníci rozhodli pro rekonstrukci obličeje. Zde použili 3D tiskárnu, aby zjistili, jak žena za svého života vlastně vypadala. 

Naprostá kráska

K rekonstrukci obličeje za pomoci 3D tiskárny si odborníci přizvali Caroline Wilkinsonovou, jednu z nejlepších rekonstrukčních specialistek v zemi.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Netrvalo dlouho a Wilkinsonová mohla ženě, žijící stovky let zpátky v čase, pohlédnout do tváře. Navíc s vědomím, že se jedná ze 75 % o přesnou repliku její skutečné podoby. 

Rekonstrukce tváře ukázala, že šlo o skutečnou krásku. „V okamžiku, kdy jsem mohla ženě pohlédnout do tváře, říkala jsem si, jak neuvěřitelné to je. Podívat se do očí někomu, kdo naši planetu obýval stovky let zpátky a kdo byl navíc neuvěřitelně krásný, krásnější ženu jsem snad nikdy neviděla," uvedla Wilkinsonová. 

Radiokarbonové datování pak přineslo pevné římské datum, kdy žena žila. Zjistilo se, že pocházela z období kolem roku 200 až 250 našeho letopočtu. „Zdá se, že je to někdo z oblasti Eastbourne, Římanka, s velmi pevnými subsaharskými předky," uvedla Wilkinsonová. 

Dále uvedla, že je možné, že se žena narodila v Africe a v útlém věku ji do Eastbourne přivezli, nebo je možná taká varianta, že má sice africké kořeny, ale narodila se právě v Eastbourne. 

Vědci se nejprve přikláněli k hypotéze, že šlo o otrokyni. Tuto hypotézu však brzy vyvrátil fakt, že její kostra byla velmi dobře zachovalá a navíc téměř kompletní. Poukazuje to na vyšší společenské postavení. 

Zdroje: www.dailymail.co.uk, solarey.net, en.wikipedia.org