Název Beelzebufo ampinga pochází z řeckého Beelzebub, což znamená ďábel, a latinského bufo, což je ropucha. Ampinga odkazuje na štítovitou část její anatomie, která označuje její obrněnou povahu.

Fosilie a výzkumy týkající se tohoto prehistorického obojživelníka poskytují cenné poznatky o rozmanitosti, adaptacích a dravosti dávných tvorů. Rekonstrukcí kostry ropuchy ďábelské a poskládáním jejího příběhu vědci odhalili pohled do úžasného světa pravěkého života.

„Věděli jsme, že je Beelzebufo velký a téměř jistě dravý. Ale nový materiál nám ukázal, že byl ještě silněji obrněný, než jsme si představovali," uvedla spoluautorka studie, paleontoložka Susan Evansová.

Z pravěkého obojživelníka šel strach

Fosilie tohoto hrozivého tvora byly shromážděné během posledních dvou desetiletí a vědci je nyní poskládali dohromady, aby odhalili jeho vlastnosti. Ďábelskou ropuchu Beelzebufo ampinga objevil David W. Krause ze Stony Brook University v roce 1993. V průběhu téměř dvou desetiletí se podařilo shromáždit přibližně 75 zkamenělých úlomků kostí, včetně částí kloubní lebky. Od té doby tyto fosilie poskytují cenné poznatky o vlastnostech a chování tohoto starobylého obojživelníka.

Opancéřovaná žába!

Beelzebufo, který měřil až 25 cm, byl velikostí srovnatelný s jinými velkými druhy obojživelníků, například s africkou býčí žábou. Jeho nejpozoruhodnějšími znaky však byly monstrózní příruby vyčnívající ze zadní části lebky a pancéřové pláty na hřbetě, které připomínaly krunýř. Tyto nečekané „doplňky“ dodaly tvorovi na hrůzostrašnosti.

Vědci spekulují, že tělesný pancíř ďábelské ropuchy sloužil jako adaptace na suché prostředí a umožňoval jí hledat útočiště zahrabáním se pod zem, aby se ochladila. Kromě toho poskytoval pravděpodobně pancíř ochranu před dinosaury, kteří s Beelzebufo koexistovali v období pozdní křídy. Beelzebufova robustní stavba, silné čelisti a široká tlama naznačují, že byl hrozivým predátorem, který dokázal zkonzumovat ještěry, savce, menší žáby a možná i vylíhlé dinosaury. Ostatně, toto video hovoří za vše:

Zdroj: Youtube

Žába, která přešla přes Antarktidu

Zajímavé je, že navzdory přítomnosti ďábelské ropuchy na Madagaskaru je blízce příbuzná skupině žab známých jako Ceratophryidae, které se v současnosti vyskytují v Jižní Americe. Naznačuje to historickou souvislost mezi oběma pevninami, která ukazuje, že žáby možná překonávaly Antarktidu. Nicméně ponoření pevniny Antarktidy před 112 miliony let naznačuje, že Beelzebufo se od svých jihoamerických příbuzných oddělilo mnohem dříve, než se dosud předpokládalo, což posouvá vznik Ceratophryidae o více než 40 milionů let.

Objev Beelzebufo vrhá světlo na rozmanitost a přizpůsobení dávných obojživelníků. Jeho děsivý vzhled a dravý způsob života z něj činí poutavý předmět studia. Skládáním jeho fosilií vědci odhalili pohled do prehistorického světa a na pozoruhodné tvory, kteří jej kdysi obývali.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, cs.wikipedia.org/wiki/Beelzebufo