Ben Salomon se narodil v roce 1914 do židovské rodiny žijící ve státě Wisconsin. Zubařskou praxi zahájil ve 23 letech a o dva roky později vstoupil do služeb armády. Prošel vojenským výcvikem a v roce 1942 se dočkal přijetí do Armádního zubařského sboru.

Do válečného konfliktu s Japonskem se Salomon zapojil už v hodnosti kapitána. V ostré bitvě bylo zubařské práce málo, a tak se Salomon nabídl, že převezme funkci ošetřujícího lékaře, který byl během bojů vážně zraněn.

7. července 1944 byla situace na Saipanu pro Američany kritická; boje zuřily necelých 50 metrů od zdravotnického stanu, kam vojáci přinášeli desítky raněných. Ben Salomon měl plné ruce práce, ale přesto pohotově zastřelil japonského vojáka, který znenadání vběhl do stanu a útočil na ležící muže.

Salomon nato nařídil, aby všichni zranění byli evakuováni do bezpečí, zatímco jim bude krýt záda. Akce se zdařila, pacienty se podařilo přemístit včas a zachránit jim život. Jen se Salomonem se už druzi nikdy neshledali. Když se druhý den vrátili do stanu, jeho tělo bezvládně leželo na kulometu, protkané 76 kulkami. Armádní tým zde ale rovněž našel mrtvá těla 98 Japonců, které zubař stihl před smrtí postřílet. Za svůj hrdinský čin získal in memoriam Medaili cti.