Papež by měl být zástupcem Boha na zemi. Je následován miliony věřících a jeho konání by mělo být nezpochybnitelné. Nebylo tomu však tak vždy – v historii hrál ve volbě papeže důležitou roli i jeho původ. Nejhorším papežem v historii je prohlašován Benedikt IX, který si vysloužil i přezdívku „démon z pekla v přestrojení za kněze“.

Příslušník mocného rodu Tusculů usedl na papežský stolec v roce 1032 a zvolil si jméno Benedikt IX. Podle některých pramenů mu bylo v té době 11, respektive 14 let. Byl nejmladším papažem v dějinách a bohužel jeho věku odpovídala i kvalita jeho vlády. Z Říma udělal hřiště svých pubertálních choutek.

Peklo papeže

Papež Benedikt IX „sloužil Bohu na zemi“ naštěstí jen tři volební období, a tato jsou nyní prohlašována na dobu pekla papeže.

Tento „mocný floutek“ byl skutečným zvrhlíkem a byl obviněn téměř ze všech odporných satanských hříchů, od podplácení, přes cizoložství, vraždy, znásilnění až k pedofilii. Benedict IX pořádal orgie gayů přímo v Lateránském paláci, a dokonce údajně páchal zoofilii.

Nevydařená vražda

Kromě toho, že se kolem něj točila celá řada milenek, jeho činy prosluly i jejich krutostí – četné své odpůrce dal oslepit, mučil je hladem nebo topil v řece Tibeře.

„Benediktem IX. dosáhlo papežství největšího stupně mravního úpadku," hodnotili jeho vládu historikové. Lidé se rozhodli, že je zapotřebí učinit jeho krutovládě přítrž a spojili se do skupinky odvážných spiklenců, aby jeho život ukončili. Protože ale okolnosti stály proti nim – údajně se zatmělo slunce -, museli od plánu upustit. Nespokojenost s Benediktem však stále trvala.

Vyloučení a návrat do Říma

Benedikt byl nakonec pro všechny své činy a hříchy byl v roce 1044 vyloučen z Říma. Neodešel však hned, zvládl ještě napáchat mnoho hrůz. Mimo jiné se mu dokonce povedlo prodat křeslo svatého Petra svému kmotrovi, papeži Řehoři VI. Jak?

Řím zachvátilo povstání a papež musel z města potupně uprchnout. Vzhledem k tomu, že měl ale své lidi všude, podařilo se mu později do Říma vrátit. A nejednou, jelikož podobná situace se opakovala ještě dvakrát.

Při jednom ze svých útěků se Benedikt zamiloval do prosté dívky. Díky jeho příšerné pověsti však její otec nechtěl o svatbě ani slyšet. Navíc Benedikt naprosto nic neměl, protože všechno prohýřil. V tomto případě se ale rozhodl zbohatnout, tolik o dívku stál. Moc toho však neměl, proto se rozhodl prodat to jediné – papežský stolec, respektive tiáru, papežskou korunu. Nabídl ji do veřejné dražby a uspěl. Dívku si ale stejně nakonec nevzal a získané peníze zase utratil tak, jak ho bavilo nejvíce – v orgiích a hrátkách. Zemřel v chudobě v klášteře nedaleko Říma v necelých 30 letech.

Vzácnou insignii koupil jeho kmotr Johannes Gratianus, který na papežský stolec usedl jako Řehoř VI. Ten se pomalu pokoušel papežovu pověst napravit.

Nemravnost nebyla zapomenuta

Svatý Peter Damian nazval Benedikta IX, „démonem z pekla v přestrojení za kněze“. Doslova napsal: „Ten ubožák, od začátku pontifikátu do konce života, hodoval na nemravnosti.“ (Liber Gomorrhianus). Podobně jej charakterizoval i papež Victor III., když napsal, že měl „život jako papež tak odporný, tak odporný, tak vykonatelný, že se otřásám, když na to pomyslím“.

Dante prohlásil Benediktovu vládu za nízký odliv historie papežství.

Benedikt byl později exkomunikován. Říkalo se, že se později představil v opatství Santa Maria di Grottaferrata a požádal Boha o odpuštění. Je to právě to opatství, kde strávil zbytek dnů jako mnich a v roce 1065 i zemřel.

Zdroje:

gnosticwarrior.com, tardis.fandom.com