Prostor mezi Portorikem, Miami a Bermudami je už dlouhá staletí předmětem vášnivých diskusí. Ztráceli se zde lidé, lodě, letadla a podle některých názorů se právě tam potopil bájný kontinent Atlantida. Mořeplavci byli zmatení, hovořili o nebezpečné mystické moci, která posílala lodě s i celými posádkami do hlubin zapomnění. Vysvětlení těchto situací ztěžuje fakt, že moře je i v moderní době nejméně prozkoumaným místem na naší planetě. Zvláštní skutečností je, že žádná z posádek ztracených lodí či letadel nestihla vyslat nouzový signál. Prostě zmizely, jak posádky, tak i celé lodě. Ze všech možných domněnek a teorií, mezi které paří také výskyt UFO či jiné abnormální síly, se vědci nyní nejvíce přiklonili k existenci super obřích vln.

Odborníci se shodli, že události, které se dějí v oblasti Bermudského trojúhelníku, mohou mít svoji příčinu v přírodním jevu, a to v ničivé obří vlně. V angličtině se pro ni ujal výraz „rouge wave“, což by se dalo přeložit jako zbloudilá vlna. Dosahuje výšky až třiceti metrů, a jsou zaznamenány případy, kdy potopila řadu plavidel. Loď Marqués v roce 1984 jednu takovou vlnu potkala a za necelých 46 sekund skončila pod vodou. Neuvěřitelné.

Nejznámějším případem zmizení lodi v Bermudském trojúhelníku je americké plavidlo Cyclops. Nákladní loď se ztratila v roce 1918 s 309 lidmi na palubě. Cyclops posloužil vědcům jako zkušební model pro simulaci situace, jaká se pravděpodobně odehrála před více než sto lety. Model vystavili super obří vlně. Loď se následně přepůlila vejpůl. K tvorbě nebezpečných vln přispívá fakt, že se trojúhelník nachází na místě, kde se střetávají tři směry moří. Když se tak spojí bouře z jihu, severu a východu od Floridy, je vysoká pravděpodobnost vzniku velmi rozbouřeného moře. Zbloudilá vlna je zatím nejreálnějším vysvětlením nečekaných zmizení lodí.

Vědci však vytvářeli další teorie. Přišli například s výskytem ostrovů, které nejsou pod mořem vidět. Nečekané mělčiny by mohly zapříčinit nehody lodí. Jeden z vědců poukázal na oblaka, která se nad záhadnou oblastí vyskytují. Uskupují se do šestiúhelníkových otvorů, přes které mohou proudit tzv. vzdušné bomby. Ty by způsobily velké problémy jak letadlům, tak lodím, neboť vítr může dosáhnout rychlosti až 160 km/hod. Objevily se také zmínky o podivných elektromagnetických anomáliích. Někteří vědci dokonce mluví o tajemné prostorové vlně, která by přesouvala lodě a letadla lehce jako figurky na šachovnici. Množství odborníků je však z těchto už pomalu konspiračních teorií unavená a tvrdí, že jsou všechny záhady jen shlukem náhod a hlavní příčinou je jednoduše lidská chyba. Jak to tedy doopravdy je? Nejvíce důkazů poukazuje na ničivé vlny, jisti si však být nemůžeme.