Komety jsou záhadné objekty, které tvoří jednu z největších struktur v naší sluneční soustavě. Wikipedia definuje komety jako malá tělesa sluneční soustavy složená především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné eliptické trajektorii kolem Slunce. Název kometa přitom pochází ze slova coma, což znamená vlasy, odtud se kometám dříve říkalo vlasatice. Komety jsou totiž známé zejména pro své nápadné ohony a často jsou popisované jako „špinavé sněhové koule“. Z velké části jsou složeny ze zmrzlého oxidu uhličitého, metanu a vody smíchané s prachem a různými nerostnými látkami.

Jak se ale nyní ukázalo, komety nemusejí být vždy malé. To by pak ovšem znamenalo, že o této problematice má lidstvo jen velmi malé znalosti.

Kometa s největším jádrem

Hubbleův vesmírný dalekohled nyní potvrdil, že pevné jádro obří komety C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) je největším jádrem komety, jaké kdy bylo objeveno. Na toto téma byla vypracována studie, která potvrdila, že šířka jádra komety dosahuje téměř 140 km, což znamená, že je až 50krát větší než většina známých komet. Kometa se pohybuje po přibližně 3 miliony let dlouhé eliptické dráze kolem Slunce, k němuž se velmi pomalu přibližuje již výrazně déle než 1 milion let.

Na nový objev se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kometa C/2014 UN271 pochází z Oortova oblaku, což je gigantické kulovité rozptýlení ledových objektů, které je tak daleko, že o něm víme jen málo. Astronomové jej i tak považují za jednu z největších struktur v naší Sluneční soustavě. O oblaku vědci předpokládají, že obklopuje Slunce v nejhlubších a nejvzdálenějších částech naší Sluneční soustavy.

V tomto prostoru jsou rozměry skutečně nepředstavitelné, takže ve skutečnosti je kometa tak daleko, že se předpokládá, že sahá nejméně do čtvrtiny cesty směrem k další nejbližší hvězdné soustavě Alfa Centauri.

Oortův oblak jednou za čas se ukáže nějaký objekt, který se z něj vynoří a je gravitační silou přiváben ke Slunci z odlehlého vesmírného vnitrozemí. A právě to je případ komety C/2014 UN271.

Poodhalí nám obří kometa více o vesmíru?

Gigantická kometa je jedním z těchto záhadných objektů, který by nám mohl při bližším studiu odhalit něco o existenci zmrzlých "panenských" těles, která tvoří Oortův oblak. Panenská tělesa byla zřejmě zformována na počátku ve vnitřní Sluneční soustavě. Poté však byly gravitačním působením obřích planet, jako jsou Jupiter a Saturn, vymrštěny na její nejvzdálenější okraj. Vědci předpokládají, že takových objektů je několik tisíc!

Nová studie, za níž stojí tým astronoma Davida Jewitta z Kalifornské univerzity, poodhaluje i výpočty o velikost komety C/2014 UN271. "Potvrzujeme, že C/2014 UN271 je největší dlouhoperiodickou kometou, jaká kdy byla detekována," píše tým ve svém novém článku.

Následné analýzy odhalily, že C/2014 UN271 byla ve skutečnosti zachycena již v roce 2010, ale až nyní byla blíže prozkoumána díky Hubbleově dalekohledu. Věedcům se tak podařilo modelově izolovat jádro od komy komety - dlouhého ohonu ledu sublimujícího do plynů.

Díky Hubbleově dalekohledu máme nyní možnost zjistit o obří kometě více. Čas máme až do roku 2031, kdy má kometa dosáhnout největšího přiblížení ke Slunci - tzv. perihelia. V té době Bernardinelli-Bernstein zůstane ještě asi 1 miliardu kilometrů od Slunce, než se po své vejčité dráze obloukem vrátí zpět ven do vesmírné tmy.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kometa, cs.wikipedia.org, www.thehindu.com, www.sciencealert.com