Už jako mladý byl Kenton Beshore přesvědčen, že konec světa nás nemine. Od svých sedmnácti let kázal o druhém příchodu Ježíše Krista. Celý život studoval různá proroctví a prohlašoval, že dokáže odtajnit skryté zprávy, které jsou v Písmu zaznamenané mezi řádky. Napsal a vydal několik knih. Všechny se zaměřovaly na jedno téma. Na biblický konec světa.

Zdroj: Youtube

Farář byl však také známý xenofob. Spojené státy Americké a Izrael považoval za „svaté citadely", jež mají jedno důležité poslání, bojovat proti muslimům a Rusku.

Beshore a konec světa

Beshore v listě tvrdil, že začátek konce světa přijde v roce 2021. „Sedm let budou lidé trpět, aby pak pohlédli Kristovi do tváře," napsal. Druhý příchod Spasitele má tedy nastat v roce 2028.

„Sám Ježíš řekl, že až budou Zemi sužovat porodní bolesti, budeme vědět, že se blíží jeho návrat." Mezi náznaky mají patřit obě světové války, hladomory, mory, zemětřesení a zrození Izraele. „Sedm hlavních znamení se prý již naplnilo, dalších pět probíhá právě teď a dalších patnáct se teprve objeví," předpověděl Beshore.

Několik jeho věrných následovníků pevně věří, že rok 2021 byl opravdu naplněn ničivými událostmi. Teroristický útok v syrském guvernorátu Hamá, výbuch sopky Fagradalsfjall na islandském poloostrově Reykjanes, požár Rohinského uprchlického tábora v Bangladéši, přívalové deště a sesuvy vyvolané cyklonem Seroja, zhroucení dvanáctipodlažní obytné budovy ve floridském městě Surfside nebo tornádo nad Hodonínskem a Břeclavskem mají být jasným důkazem.

Apokalypsa v roce 2028

Co bychom tedy za šest let měli očekávat? Podle Matouše se nejdříve zatmí Slunce a přestane svítit Měsíc. Na nebi se pak objeví znamení Syna člověka a všechny národy se budou v nářku bít do prsou. Poté andělé za silného zvuku trubky shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran.

Zlovolní mají být souzeni a zničeni. Vše, co je zkažené, bude spáleno a Země bude očistěna. Poté bude Ježíš králem a tisíc let bude vládnout těm, kteří poslední soud přežili a byl jim dán věčný život.

Zdroj:

www.globalprayernetwork.blogspot.com, www.cs.wikipedia.org, www.churchofjesuschrist.org, www.express.co.uk