V České republice existuje přibližně 1,4 milionu malých a středních firem a živnostníků, kteří zaměstnávají přibližně 60 procent z celkových čtyř milionů zaměstnanců v Česku a českému HDP přispívají z 38 procent. Jen necelá polovina českých malých a středních firem si ale věří v digitálních dovednostech. Ty jsou přitom klíčové pro 90 procent malých firem, především v hledání nových zaměstnanců a v udržení konkurenceschopnosti.

Tři čtvrtiny malých firem využívají Facebook, na druhém místě je s necelými 30 procent Instagram. Třetina malých firem Facebook používá k hledání nových zaměstnanců. Sociální sítě jsou nejdůležitějším nástrojem u projektů, za kterými stojí ženy-podnikatelky. Tyto údaje vyplývají z průzkumu výzkumné agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Výzkumu se zúčastnilo 743 zástupců těchto firem.

Musí se to naučit

"Chceme edukovat malé firmy, co je bude čekat v oblasti průmyslu 4.0. Primárně se budeme soustředit zejména na ty nejmenší, kterých bude v Česku v příštím roce pravděpodobně už přes milion. Musíme pro ně připravit paletu názorů a edukačních systémů, které jim řeknou, proč se tomu mají začít věnovat a co jim to přinese. Pokud se nepřizpůsobí zákazníkům, kteří nakupují výhradně přes aplikace, budou mít problém přežít," uvedl Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

"Obchodníci si musí zvyknout na to, že zákazníci si budou kupovat jejich produkty prostřednictvím aplikací a chytrých mobilů, a to včetně takových výrobků, jako jsou osobní auta. Mladí lidé už dnes kupují auta tak, že si svůj vůz namodelují v mobilní aplikaci a odešlou tento návrh prodejci. Musíme začít malé firmy na ttyo zákazníky připravovat," dodal

Malé firmy podle něj mají z digitálních technologií trochu obavu a bojí se, že tento průmysl jde mimo ně, ale musí pochopit, že digitalizace je nemine.

Kromě přizpůsobení svého prodeje mobilním aplikacím by se malí a střední podnikatelé měli podle Havlíčka seznámit se vzdálenou správou dat prostřednictvím cloudu a dalších vzdálených řešení. Také musí být připraveni na další rozvoj sdílených služeb.

Vytiskněte si cukrovinku

Devět z deseti podniků souhlasí s tím, že digitální technologie jsou pro podnikání důležité. Výborně nebo velmi dobře se v nich ale orientuje pouze necelá polovina (48 procent), přičemž vedou exportéři, následovaní začínajícími subjekty, kteří nejsou na trhu déle než dva roky. Pokud jde o používání digitálních nástrojů, většina dotazovaných si myslí, že je v něm sběhlá, opět v tom vedou exportéři.

"Užívání sociálních nástrojů šetří eportérům čas a současně je k tomu nutí zákazníci, kteří většinou dnes už nepřipouští komunikaci jinak než prostřednictvím digitálních nástrojů," konstatoval Havlíček.

Nejvyužívanějšími nástroji online propagace jsou pro podnikatele webové stránky, e-mailing a sociální média. Nejvyužívanějším sociálním médiem je s velkým náskokem Facebook (využívají ho tři čtvrtiny podnikatelských subjektů).

Na síle ale začíná nabírat například i 3D tisk, který se objevuje v oblasti řemesel a začíná se stále víc rozvíjet i v oblasti potravinářství. "Očekává se, že v nedaleké době si lidé budou tisknout vlastní cukrovinky i vlastní těstoviny včetně výběru barev. Technologie už je na to připravena," podotkl Havlíček.

Hlavní bariérou ve využívání sociálních médií a digitálních technoogií je pro podnikatele kromě ceny nedostatek času, kdy už nemají kapacitu na další aktivity.

Kromě toho zde hraje roli nepřehlednost nabídky. "Zkušení živnostníci kolem padesátky si řeknou: proč bych měl být aktivní na Facebooku, když mám zakázek dost a musel bych další odmítat. Potkáváme se tu tak s fenoménem doslovného vyhýbání se marketingu. Týká se to samozřejmě především těch schopných a dobrých živnostníků," řekl Havlíček.

Při přijímání nových zaměstnanců jsou pro sedm z deseti zaměstnavatelů důležité digitální znalosti kandidátů.

Sociálním sítím vládnou ženy

Sociální média jsou vnímána jako druhý nejužitečnější nástroj po webových stránkách, důležité jsou zejména pro ženy podnikatelky. "Ženy, dělající drobný servis, například společné aktivity s jinými ženami, používají sociální sítě jako základní pracovní i komunikační nástroj a pracují s nimi opravdu efektivně," poznamenal Havlíček.

Malé firmy také intuitivně cítí, že musí něco dělat pro svou prezentaci.

Jako nejatraktivnější formu školení vnímají malé firmy individuální školení, online kurzy následují až po nich. "Potvrzuje to naši zkušenost z jiných studií z širšího regionu, že pro malé a střední podnikatele je osobní kontakt stále klíčovou věcí. Mají pocit, že na takové události se mohou konkrétně doptat a získat nějaký užitek pro sebe," konstatoval Jakub Malý, výkonný ředitel českého zastoupení společnosti Ipsos.

Tři ze čtyř podniků podporují své podnikání právě prostřednictvím Facebooku, s velkým odstupem následují Instagram a Linkedin. Mnoho menších firem ale nevyčleňuje na správu sítí samostatného zaměstnance. O sociální sítě se tak většinou stará buď přímo majitel nebo marketingový ředitel firmy.

Dva ze tří podnikatelů by doporučili Facebook ostatním a zejména ženy podnikatelky ho využívají k podpoře prodeje.